Ohlédnutí za kardiologickým sjezdem

XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, který se konal 6.–9. května v Brně, opět přinesl rozsáhlý prostor pro prezentaci asociací a pracovních skupin i pro mezioborovou diskusi a spolupráci.

Letošní ročník přinesl zajímavý program složený převážně z edukačních bloků určených především pro mladé kardiology v předatestační přípravě.
Jak uvedl její předseda prof. MUDr.
Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, právě vzdělávání a mezioborový dialog patří mezi priority České kardiologické společnosti (ČKS). Jedním z nosných témat sjezdu byla role kardiologa v souvislosti s nemocnými s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod. Na sjezdu dále nechyběly přímé přenosy z intervenčních pracovišť, prezentovány byly novinky a zkušenosti z oblastí antikoagulační terapie, plicní hypertenze, kardiomyopatií, preventivní kardiologie, srdečního selhání, diagnostiky a zobrazovacích metod či akutní kardiologie; nově byl zařazen i blok adiktologie. Jako obvykle zástupci pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie seznámili přítomné posluchače s „hot lines“ svého oboru: představeny byly například výsledky studií ODYSSEY, VEST, CANTOS, COMPASS, REVEAL, post-MONICA, REDUAL-PCI, MANAGE a dalších.

Prezentováno bylo přes 700 sdělení, jejichž obsah bude k dispozici na stránkách www.cksonline.cz (Kardio 365).

Ohodnoťte tento článek!