Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

V kazuistice publikované v únoru 2016 v časopisu Molecular and Clinical Oncology popisují čínští autoři případ 46leté ženy s oligoastrocytomem s atypickými příznaky, které původně přisuzovali roztroušené skleróze (RS).

Pacientka byla hospitalizována z důvodu závratí a ztráty rovnováhy při chůzi, které se objevily po prodělaném nachlazení a přetrvávaly pět dní. V anamnéze měla zánět nervus opticus, který odezněl po injekční aplikaci kortikosteroidů. MRI hlavy ukázala ložiska snížené intenzity signálu T1 a zvýšené intenzity signálu T2 v blízkosti pravého bazálního ganglia a zadního rohu pravé postranní komory. Zrakové evokované potenciály byly abnormální a v cerebrospinálním moku byly zjištěny oligoklonální pásy. Byla stanovena diagnóza roztroušená skleróza. Pacientka byla léčená methylprednisolonem a po odeznění příznaků byla propuštěna z nemocnice.

Za týden se z důvodu závažných závratí a ztráty rovnováhy dostavila znovu. MRI spektroskopie ukázala řadu abnormálních signálů a bylo vysloveno podezření na tumorové léze. Vyšetření CSF bylo normální. Doporučenou biopsii rodina pacientky odmítla. Za další tři týdny se stávající příznaky prohloubily a přidala se dysartrie,

dysfagie, rozmazané vidění a necitlivost končetin na pravé straně. Následná MRI a stereotaktická biopsie potvrdily diagnózu oligoastrocytomu (stupně II dle WHO). Byla provedena kraniotomie, ovšem příznaky přetrvávaly a nadále progredovaly. Po měsíci pacientka zemřela v nemocnici na plicní infekci.

Diagnostika oligoastrocytomu a RS

Oligoastrocytom je velmi vzácný tumor neuroepitelu obsahující řadu různých neoplastických gliových buněk. Vychází z oligodendrocytů, ependymálních buněk i astrocytů a může se objevit v jakékoliv části mozkových hemisfér. Tvoří 5–10 procent všech gliomů a 1 procento všech mozkových nádorů. Postihuje převážně osoby ve věku 30–50 let. Typickými příznaky jsou záchvaty, bolest hlavy a změna osobnosti. Jeho klinické projevy i charakteristiky při zobrazovacích vyšetřeních jsou velmi různorodé, a proto je často špatně diagnostikován. Povědomí o výskytu vzácných nádorů mozku a znalost jejich klasifikace jsou při diagnostice pacientů s neurologickými příznaky, které můžou svědčit pro RS, velmi důležité.
www.prolekare.cz Zdroj: Gao J., Ti Y., Meng H. et al. A rare case of oligoastrocytoma with atypical symptoms initially diagnosed as multiple sclerosis: a case report. Mol Clin Oncol 2016 Feb; 4 (2): 206-208.

Ohodnoťte tento článek!