Omega Pharma posílená akvizicemi cílí i na lékaře

V posledních 6 měsících došlo ve společnosti Omega Pharma Česká republika a Slovensko k zásadním změnám, které započaly změnou managementu. Na uskutečněné kroky a související budoucí výzvy jsme se zeptali generálního ředitele a předsedy představenstva PharmDr. Michala Krejsty, MBA.

Na post generálního ředitele Omega Pharma jste nastoupil ve chvíli, kdy společnost nebyla v úplně dobré finanční kondici. Když jste ji spolu se svým týmem stabilizoval, jaké výzvy vás čekají nyní?

V současné chvíli jsme ve fázi akvizice významného a velmi dobře etablovaného portfolia top OTC produktů společností GSK a Novartis, jejichž koupi oznámila naše společnost na začátku června. Tato akvizice ještě více upevní naši pozici a rozšíří spolupráci se zákazníky. V konečném důsledku zdvojnásobí náš roční obrat a posune nás mezi top 10 farmaceutických společností. Současně budujeme platformu globálních standardů v naší společnosti, což konkrétně znamená implementaci informačního systému SAP a infrastruktury pro distribuci registrovaných léků a léčiv.

Když se ohlédnete za uplynulým půlrokem, co se vám v rámci transformace Omega Pharma povedlo?

Především mne těší, že jsem dokázal vytvořit silný manažerský tým, který se skládá z osobností s vysokou odborností, hlubokými zkušenostmi a prověřenými výsledky. Společně jsme dokázali za necelý půlrok restrukturalizovat celou společnost a implementovat nový obchodní model se zaměřením na maximální orientaci na zákazníka, plnění jeho očekávání a dosahování společných cílů.

Zmínil jste nový obchodní model. Co konkrétně v něm považujete za klíčové?

Optimalizovali jsme naše produktové portfolio a vytvořili produktové strategie pro top výrobky, které mají významný tržní potenciál a dostatečnou profitabilitu (např. Lactacyd, XLS medical, Physiomer, Libenar, Paranit, MultiImun a další). Zefektivnili jsme strukturu našeho prodejního a marketingového týmu vytvořením nového přístupu v pokrytí klíčových zákazníků od lékárenských sítí přes aliance až po veřejné a ústavní lékárny. Za spolupráci s těmito zákazníky jsou dle nově nastaveného targetingu a segmentace plně odpovědní key account manažeři, trade manažeři, obchodní reprezentanti a jejich sales manažeři. Díky zmiňovanému trade marketingu využíváme příležitosti individuálně na míru upravovat marketingový mix u velkých zákazníků a vytváříme aktivní marketing v místě prodeje, který napomáhá k zájmu o naše výrobky a dosažení vytýčených cílů.

Nový obchodní model Omega Pharma zahrnuje také aktivity směrem k lékařům a střednímu zdravotnickému personálu, co to konkrétně znamená?

Nad rámec spolupráce s lékárnami jsme začali směřovat naše aktivity také k lékařům a střednímu zdravotnickému personálu. Využíváme medical marketing v oblastech pediatrie, obezitologie, gynekologie a interní medicíny. Tento model se ukazuje jako velmi efektivní především díky navázání spolupráce mezi lékaři a jejich spádovými lékárnami. Medical marketing přináší lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům nové informace o kvalitních léčivech a přípravcích a rozšiřuje tak jejich terapeutické možnosti. Důsledkem této činnosti je přímý dopad na zlepšení zdraví pacientů včetně prevence a posílení samoléčby. Zásadní výhodou pro samotné pacienty je vyšší kvalita života a ochrana zdraví, jež v konečném důsledku přispívají k jejich maximální compliance. Mimo jiné přináší také pozitivní vliv na snižování nákladů vynakládaných z prostředků veřejného zdravotního pojištění díky včasné intervenci pacienta do managementu léčby jeho onemocnění.

Které zdravotnické odbornosti vaši společnost s ohledem na její současné i budoucí portfolio (Rx léky) zajímají?

V současné době se zaměřujeme hlavně na oblast pediatrie a obezitologie. Ve velmi krátké době budou tyto dva segmenty rozšířeny minimálně o praktické lékaře a specialisty z oblasti gynekologie, urologie a interní medicíny. Tento rok vstupujeme nově do oblasti léčby cholesterolu (Arterin) a urologických obtíží (Granufink). Vytvořili jsme také nový logistický a distribuční model pro možnost uvádět na český a slovenský trh naše nové produkty z kategorie registrovaných OTC přípravků a zároveň v brzké budoucnosti i léků na předpis (Rx). Silné a diverzifikované portfolio bude díky integraci Omega Pharma se společností Perrigo naší silnou konkurenční výhodou.

Kdy došlo k integraci se společností Perrigo a co toto spojení přinese?

K oznámení o spojení obou společností došlo na konci roku 2014 s tím, že americký farmaceutický gigant, společnost Perrigo, převzal společnost Omega Pharma k 1. 4. 2015. Toto sloučení přinese rychlý vstup produktů Perrigo na evropský trh v segmentu OTC, Rx, orphan, nutričních a veterinárních přípravků. Spojením vzniká unikátní společnost co do globální tržní pozice (TOP 5), šíře produktového portfolia (3000 produktů, 20 000 SKUs) a nadstandardní orientace na inovace (každý týden uvádí na trhy 2 nové produkty).

Jak na vás jako výrobce dopadne nový zákon o zdravotnických prostředcích a jím iniciovaný vznik národního Registru zdravotnických prostředků?

V každém případě mohu konstatovat, že s ohledem na povahu nového zákona je jeho implementace žádoucí. Náš problém jako výrobce je, že v současné době jsou jednotlivé pravomoci na úseku zdravotnických prostředků (ZP) rozptýleny mezi různé orgány státní správy. To logicky způsobuje, že dohled státu nad tímto trhem není příliš efektivní. Slibujeme si, že nový zákon zavede odzkoušený systém v oblasti léčiv a svěří významnou část agendy specializovanému orgánu – Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Vždy je vhodnější mít jednoho kompetentního partnera pro většinu agendy. Zřízení národního informačního systému zdravotnických prostředků vnímáme jako užitečný krok, protože by měl primárně sloužit k poskytování informací uživatelům, pacientům a poskytovatelům zdravotních služeb pro usnadnění správné volby vhodného ZP, bezpečného používání a správného zacházení s ním. Otázkou je praktická aplikace podpory výběrových řízení na základě zveřejňování cen realizovaných nákupů.

Tým Omega Pharma. Zleva: marketing director Vladimír Keršner, generální ředitel a předseda představenstva Michal Krejsta, trade marketing manager Ondřej Pastucha, sales director Juraj Karczub.

Ohodnoťte tento článek!