ONKO Unie odstartovala kampaň „Nejsem na odpis“

Nová edukativní kampaň má upozornit na to, že ženy s metastatickým karcinomem prsu mohou prožít kvalitní život. Kampaň vychází z informací, potřeb a přání pacientek, které ONKO Unie zjistila na základě orientačního dotazníkového šetření v únoru a březnu 2016.

I při včasné diagnóze karcinomu prsu se u 30 % pacientek, obvykle nečekaně a i po více než 15 letech, nemoc vrátí ve formě metastatické rakoviny prsu. Jde o nevyléčitelné chronické onemocnění s průměrnou dobou přežití 3–5 let, avšak často pacientky žijí i 7 a více let. Na rozdíl od časného karcinomu prsu má metastatická forma rakoviny u široké veřejnosti stigma nemoci, u které pacientka jen „čeká na smrt“. Při vhodné léčbě může ale i žena s touto nemocí žít kvalitní život.
„S tématikou časného záchytu karcinomu prsu a pravidelného mamografického screeningu je veřejnost již dobře obeznámena. Málo se však hovoří o ženách s pokročilým stadiem nemoci. Tento propastný rozdíl v komunikaci o různých stadiích rakoviny prsu se bohužel promítá i do celkového přístupu k pacientkám s metastatickou rakovinou prsu, u kterých se obecně předpokládá, že už nemají šanci na kvalitní život. Právě tento mýtus bychom chtěli vyvrátit. Zvolili jsme název kampaně ‚Nejsem na odpis‘, který jasně odkazuje na to, že i tyto pacientky jsou ženami, manželkami, matkami a zaměstnankyněmi a chtějí být vnímány jako ostatní,“ říká ředitelka ONKO Unie Mgr. Petra Adámková.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že polovina ze 140 dotázaných by o své nemoci chtěla vědět více a polovina by také uvítala další možnosti léčby. 99 % respondentek uvedlo, že považují za důležité, aby měly pacientky informace o své nemoci. Za nejpřínosnější aktivity považují ženy fyzioterapii, relaxační cvičení a vzdělávací akce s informacemi o léčbě a léčebném režimu.
„Vítáme také zavádění nových protinádorových léků, neboť ty znamenají naději na prodloužení života. Z generalizovaného karcinomu prsu se tak stává chronické onemocnění podobné ve svém trvání cukrovce, cirhóze jater či revmatoidní artritidě,“ uvádí doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

(Zdroj: ONKO Unie)

Ohodnoťte tento článek!