„Onkologická onemocnění během těhotenství“ vzbudila velký zájem

Slavnostní křest této monografie proběhl 28. února 2016 v Praze v rámci 7. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

První komplexně pojatá odborná monografie „Onkologická onemocnění během těhotenství“ autorského kolektivu doc. MUDr. Michaela Halašky, Ph. D., a prof. MUDr. Lukáše Roba, CSc., podává ucelený pohled na problematiku nádorových onemocnění diagnostikovaných v těhotenství. Poukazuje zejména na zásadní změny v jejich diagnostice a léčbě a zavedení chemoterapie mezi léčebné standardy. V současných gynekologických či onkologických publikacích nebyly zatím tyto nové postupy zmíněny.
Kniha vyšla v edici Aeskulap v nakladatelství zdravotnické literatury Mladé fronty, a. s.

Zleva: kmotra knihy prim. MUDr. Hana Stankušová, CSc., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Michael J. Halaška, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!