OP Praha – Konkurenceschopnost ve VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) získala finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci dvou nových projektů v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze uspěla v rámci hodnoticího a výběrového procesu OPPK s dalšími dvěma projektovými žádostmi. Od 1. ledna 2014 tak VFN zahájila realizaci projektů „Péče o nezralé novorozence“ a „Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky“, jež probíhají v partnerství s 1. lékařskou fakultou UK v Praze. Na realizaci projektů získá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze celkem více než 31 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, téměř 2,8 milionu korun z rozpočtu Hlavního města Prahy a 2,8 milionu korun dofinancuje z vlastních zdrojů.

Péče o nezralé děti

Cílem projektu „Péče o nezralé novorozence“ je prostřednictvím nově pořízeného přístrojového vybavení zajistit výzkum v oblasti zkvalitnění péče o nezralé novorozence a implementovat do klinické praxe efektivnější postupy léčby těchto pacientů. Celkem bude pořízeno 31 moderních přístrojů (zejména inkubátorů, ventilačních systémů a monitorovacích systémů) za téměř 17 milionů korun.

Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky

Cílem projektu „Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky“ je prostřednictvím nákupu špičkového přístrojového vybavení zajistit výzkum moderních strategií péče o kriticky nemocné a pacienty s plicní hypertenzí tak, aby výsledky umožnily vznik provázaného a optimalizovaného systému péče s minimalizací utrpení nemocných, komplikací diagnostických a terapeutických výkonů a snížení nákladnosti dané péče. V rámci projektu budou pořízeny 4 přístroje za více než 19,5 milionu korun, a to systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů, systém pro bed-side monitorování a dva echokardiografické přístroje.

Ohodnoťte tento článek!