Optická koherenční tomografie – Klinický atlas sítnicových patologií

Recenzovaná publikace je z pera vynikajícího odborníka, který je nejen uznávaným oftalmochirurgem se širokým vědomostním zázemím, ale i velmi žádaným přednášejícím, jehož každé vystoupení na odborném fóru nepostrádá vedle jasně formulovaných myšlenek a odkazů k širším souvislostem v problematice ani vtip a nadhled.

Pavel Němec během poslední více než dekády právem získal pověst jednoho z našich nejlepších odborníků v oblasti diagnostiky sítnice.
Optická koherenční tomografie se postupně stala nepostradatelnou vyšetřovací metodou v oftalmologii, její využití se velmi rychle dostává z vysoce specializovaných pracovišť mezi ambulantní oftalmology. K rozšíření této moderní metody jistě nemalou měrou přispělo i pro enormní zájem mnohokrát reprízované přednáškové autorovo turné „OCT kurzy“, kde Pavel Němec zúročil svůj didaktický potenciál. Bylo jen otázkou času, kdy se velmi oblíbené OCT kurzy dočkají knižní podoby. Za spoluautory si vybral Bohdana Kousala a Veroniku Löfflerovou – osobnosti podobného ražení, skromné projevem, nepřehlédnutelné svými zkušenostmi.
Kniha je rozdělena do patnácti kapitol. Po stručném historickém a teoretickém úvodu, který zasadí metodu OCT do souvislostí, ale neodradí zdlouhavým vysvětlováním faktů, jež jsou dosažitelná jinde, rychle přistupuje k věci. Od páté kapitoly se již věnuje jednotlivým klinicko-patologickým jednotkám. Z podstaty publikace – atlasu – je zřejmé, že bude naplněna bohatým obrazovým materiálem. Zde autoři těžili ze zázemí svých archivů snímků a předkládaná obrazová dokumentace je v pravém smyslu slova ilustrativní. Za ještě cennější lze označit fakt, že popisy snímků jsou vytvářeny čtivě, mají spád, nepostrádají gradaci tam, kde si to situace zaslouží. Je cítit, že za každým snímkem stojí konkrétní klinická zkušenost, každý detail popisu vtahuje do děje.
Kniha je více než pouhým klasickým srovnávacím atlasem, je poutavě napsanou učebnicí s prvotřídním obrazovým doprovodem. Nebývá zvykem u díla tohoto formátu přečíst jej takřka jedním dechem. U této knihy se to však přes její vyčerpávající rozsah může přihodit.

O autorovi| MUDr. Štěpán Rusňák, Ph. D., Oční klinika LF UK a FN Plzeň

Ohodnoťte tento článek!