Ordinace bez front a bez kartoték

O českém zdravotnictví se nedá říci, že by prošlo elektronizací a modernizací jako většina jiných oborů. A nedá se to zatím říci ani o síti zdravotnických zařízení EUC. Jeho zaměstnanci i vedení ale pracují na změně, aby se klienti mohli objednávat on-line a aby mohli s lékaři konzultovat prostřednictvím videohovoru nebo chatu.

Elektronizací bude možné léčbu efektivněji plánovat a maximum lékařských zákroků, u kterých je to možné, provádět ambulantně. „V dnešní době ve zdravotnictví člověk často doslova bloudí, a pokud chce získat konkrétní pomoc, mívá to těžké. Naším cílem je umožnit klientům hladký vstup do péče a poskytnout jim takové služby, které opravdu potřebují. Bez zbytečného čekání, komplexně, nejlépe pod jednou střechou. Chceme být našim klientům kvalitním a především bezpečným průvodcem,“ uvádí MUDr. Michal Bednář, MBA, který je už téměř rok zdravotnickým ředitelem EUC, sítě nestátních zdravotnických zařízeni. Jeho vizí je moderní zdravotnictví, kde je pacient chápán především jako klient, tedy jako aktivní spolutvůrce péče o své zdraví.

Dosáhnout lepší kvality péče

Základem úspěchu je jednotný informační systém. Pokud zdravotník nemá data, pak dělá zbytečné, často duplicitní kroky. Léčebný proces se tím prodlužuje a roste rovněž jeho finanční náročnost. Dále je nutné dostat potřebné informace ke klientům, což znamená mít funkční recepce, ne jen vrátnice nebo informační tabule. Recepce je totiž prvním záchytným bodem, kde má každý příchozí možnost se poradit, být doslova nasměrován ke správným dveřím či se objednat bez zbytečného bloudění chodbami a čekání v nekonečné anonymní frontě s nejistým výsledkem. Uvedené situace stresují nejen klienta, ale i zdravotnický personál. “Musíme se více zaměřit na primární péči, kde vše začíná. Praktický lékař je vlastně takovým hlavním dispečerem celé zdravotní péče. Pokud dokážeme, aby nám fungoval tento segment, budeme mít vyhráno. Fungující primární péče je základním a hlavním atributem naší kvality. Nespornou výhodou je, že praktik se může opřít o komplement, specialisty a tým celé kliniky.
Jak jsem zmínil již v úvodu, tak naším cílem je efektivní sdílení informací o klientovi a poskytování komplexních služeb. Je to bezpečnější nejen pro pacienta, ale i pro lékaře. Znám spoustu příběhů, kdy měl praktik podezření na onkologický problém, předepsal další vyšetření u specialisty a už neměl zpětnou vazbu, zda a kdy vyšetření proběhlo. A právě u onkologických nálezů je čas hodně důležitý. V našem prostředí s jednotným nemocničním informačním systémem a širokou paletou specialistů hned víme, zda pacient na vyšetření přijde, a jaké má výsledky,“ popisuje systém fungování primární péče v EUC MUDr. Bednář.

Uvědomuje si ale všechny překážky, mezi které patří zejména nedostatek praktických lékařů či zdravotních sester. Často rovněž narážejí na zkostnatělost systému – vše je nějak zaběhlé, tak proč dělat změny. Ano, změnit chování či smýšlení lidí je velice těžké. Nejvyšším oceněním a indikátorem spokojenosti a kvality jsou pro ředitele Bednáře registrace nových klientů.

Ohodnoťte tento článek!