Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s neuralgiou nervus trigeminus – kazuistika

Nervus trigeminus alebo inak trojklaný nerv patrí medzi hlavné hlavové nervy. Je to piaty zmiešaný nerv – senzitívny, motorický, senzorický a vegetatívny. Neuralgia tohto nervu patrí k častým ochoreniam, ktoré spôsobujú najhoršie ľudské utrpenie v podobe bolesti.

Neuralgie vznikajú dráždením trojklaného nervu. Pri jeho poškodení vznikajú hypestézie až anestézie v príslušnej inervačnej oblasti tváre, obrny žuvacích svalov, tiež poruchy chuti, slinenia a slzenia. V prvom prípade je cieľom liečby zmiernenie utrpenia pacienta. Bolesť pacienta vyčerpáva, vedie ho k strate energie, k únave a slabosti. Cieľom ošetrovateľstva je zlepšiť a predĺžiť dĺžku života pacienta, odstrániť bolesť a prinavrátiť pacientovi zdravie.

Kazuistika

V roku 2010 bola prijatá 59ročná pacientka V. K. na neurologické oddelenie so silnými bolesťami a tŕpnutím pravej polovice tváre. Udávala pocity ťahania čela, nebola schopná otvoriť ústa, prehĺtať ani riadne artikulovať. Pacientka bola sledovaná pre sklerosis multiplex na neurológii a na psychiatrii pre depresie. Počas hospitalizácie na neurologickom oddelení podstúpila veľa vyšetrení a výkonov na zlepšenie zdravotného stavu. Hlavným problémom pacientky bola neznesiteľná bolesť, ktorá postupne ustupovala. Táto bolesť bola najintenzívnejšia ráno. Na vizuálnoanalógovej škále bolesti pacientka udávala č. 8. Po troch dňoch liečby najviac č. 3. Intenzita bolesti sa teda znížila a nestupňovala sa, čo bolo viditeľné aj na pacientke. Bola odpočinutá, cítila sa lepšie, nemala kruhy pod očami. Faktory, ktoré negatívne vplývali na pacientku bolo prežúvanie, prehĺtanie, chladné počasie a vietor. Na bolestivosť jej zaberali analgetiká, studené obklady a úprava polohy, nie na postihnutej strane. Po troch dňoch hospitalizácie bola pacientka schopná zvládať svoju bolesť pomocou naordinovaných analgetík a obkladov. Priaznivý účinok mali aj hypnotiká, ktoré boli podávané pravidelne spolu s antidepresívami, ktoré užíva chronicky. V tom istom roku bol hospitalizovaný na neurologické oddelenie aj 76ročný pacient P. O., ktorý udával šľahavé bolesti ľavej a následne i pravej polovice tváre, problémy s artikuláciou. Pacient bol tiež dlhodobo dispenzarizovaný na neurologickej ambulancii. Zvýraznenie bolesti udával vždy k večeru tesne pred spaním, na rozdiel od pacientky. Po dvoch dňoch liečby udával na vizuálnoanalógovej škále bolestí č. 2. Rovnako vyvolávajúcimi faktormi bolesti bolo prežúvanie, prehĺtanie a chladné počasie. Pacientov psychický stav zostal neporušený, aj keď na začiatku hospitalizácie pociťoval strach, avšak ten sa podarilo odstrániť. Pri prepustení do domácej liečby udával zlepšenie nálady a zlepšenie kvality spánku. Bolesť obom pacientom bránila aj v spánku, boli unavení, podráždení a nervózni. V období silných záchvatov bolestí nemohli prijímať potravu a mali problémy s prehĺtaním. Pacientom bola podávaná takmer rovnaká liečba, avšak u pacienta sa intenzita bolesti znížila skôr než u pacientky. U pacienta došlo k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu po dvoch dňoch liečby, zatiaľ čo u pacientky po troch dňoch. Neuralgia nervus trigeminus veľmi ovplyvňovala psychický stav oboch pacientov. Preto sme sa počas hospitalizácie na oddelení snažili odpútať pozornosť od bolesti. Bol stanovený plán dennej fyzickej aktivity pacienta, spoločné rozhovory s ostatnými pacientmi a aktivity zamerané práve na odstránenie pozornosti na bolesť. S týmto odporúčaním a plánom denných aktivít boli prepustení do domácej liečby. Literatúra u autorky

O autorovi| Mgr. Veronika Žiaková, všeobecná sestra, ziakovaver@gmail.com

Ohodnoťte tento článek!