Ostrava má nové Centrum experimentální endoskopie

Pracoviště bude sloužit k praktické výuce endoskopistů, kteří se podílejí na diagnostice a léčbě zažívacího traktu. Nové centrum zároveň umožní experimenty v oblasti endoskopické medicíny a využíváno bude také k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Endoskopisté nejsou roboti

Centrum experimentální endoskopie otevřela Lékařská fakulta Ostravské univerzity společně se Vzdělávacím a výzkumným institutem Agel a firmou Olympus. Endoskopistům umožní trénink na zvířecích modelech pod vedením špičkových odborníků.

„Výuka endoskopistů se dosud prováděla v průběhu léčby nemocných. Tento proces je však málo efektivní. Endoskopisté nejsou roboti, nelze je naprogramovat, ty zákroky se musejí postupně naučit. Zároveň je asi všem jasné, že učit se na pacientech je ten nejméně vhodný způsob. Proto jsme vytvořili Centrum experimentální endoskopie,“ vysvětluje primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice MUDr. Ondřej Urban, Ph. D., který za zrodem nového pracoviště stojí.

Otevřeno všem zájemcům

Endoskopistům při výuce poslouží virtuální a kadaverózní zvířecí modely. Přestože už v České republice existují odborná centra v Praze a Hradci Králové, ostravské bude svým způsobem ojedinělé v tom, že nebude určeno jen pro výzkum, ale bude otevřeno všem odborníkům se zájmem o endoskopii. „Ve zdejším centru se budou moci naučit širokému spektru výkonů – od těch nejzákladnějších, jako je zastavení krvácení, až po špičkové endoskopické zákroky,“ vysvětluje primář Urban.

Centrum má v plánu vyškolit 20– –40 týmů ročně, podle Ondřeje Urbana však bude záležet na složitosti endoskopických metod, které se budou chtít týmy ve složení lékaře a jedné či dvou sester naučit. „Neděláme si licenci na to, že lékaři z Ostravy mohou učit všechny ostatní endoskopii, takovou ambici skutečně nemáme, ale jsme schopni vytvořit kurz, na kterém bude přítomen například expert například z Prahy, Hamburku či Tokia, od čehož si slibujeme postupné zvyšování úrovně digestivní endoskopie na Moravě a možná i v celé České republice,“ doplňuje primář.

Trénink přináší výsledky

Jeho slova potvrdil na slavnostním otevření nového centra také doc. MUDr. Jan Martínek, Ph. D. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM. „I kdyby těchto center bylo v České republice třeba deset, stále jich bude nedostatek, protože víme, že takový trénink zcela prokazatelně pomáhá zlepšit klinické výsledky. Nedávno jsme například publikovali studii ukazující, že lékaři, kteří trénovali na modelech, měli úspěch v zástavě krvácení na pacientech ve více než 80 procentech případů. Ve druhé skupině pacientů – u lékařů, kteří tento výcvik neměli – byl úspěch v zastavení krvácení pouze v 64 procentech případů, což je jeden z důkazů, že tento trénink skutečně není zbytečný,“ dodal Jan Martínek, který ostravskému centru poskytl také svou odbornou podporu.

Primář Ondřej Urban představuje nový trenažér.

Ohodnoťte tento článek!