Otázky pro autorku MUDr. Jitku Řezáčovou

Kde vidíte limity asistované reprodukce? Souvisejí s etickými otázkami?

V první řadě považuji za limitující věk žen. Průměrný věk pacientek, které podstupují cykly asistované reprodukce, se stále zvyšuje. Nyní je to již 35 let.
S tím souvisí snížená šance na otěhotnění, zvýšené riziko chromozomálních nepravidelností u plodů, vyšší riziko potratů a komplikací v průběhu těhotenství jako je gestační diabetes a preeklampsie, větší počet předčasných porodů a ukončení těhotenství císařským řezem.

Řadu párů s poruchou plodnosti omezují peníze. Řádně pojištěným pacientkám jsou v ČR hrazeny čtyři cykly základní in vitro fertilizace s embryotransferem do 38 let + 364 dnů, a to jen v případě, že se v prvních dvou cyklech zavede do dělohy pouze jedno embryo. V případě zavedení dvou embryí pojišťovny hradí pouze tři cykly.
Pár s poruchou plodnosti platí řadu výkonů, které nepatří do základního IVF-ET (např.
ICSI, prodloužená kultivace embryí, kryoembryotransfer), a často doplácí za léky určené k hormonální stimulaci. Mezi limity patří i preimplantační genetický screening, kde si klademe otázky, zda ho vůbec dělat a od kterého věku. Omezení vyplývají z náboženských důvodů, předsudků a špatné informovanosti laické veřejnosti. Asistovaná reprodukce v ČR přináší množství etických a právních problémů, mezi které patří: náhradní mateřství, anonymita × neanonymita dárcovství gamet, single ženy a homosexuální páry.

Zhruba z padesáti procent se na poruchách plodnosti podílejí muži. Mají stejné šance na léčbu jako ženy?

V ČR chybí preventivní andrologie, a tím i včasná diagnostika urogenitálních onemocnění, které mohou vést k poruše plodnosti. Všeobecně se u nás málo ví, že celá řada onemocnění může vést k poruše mužské plodnosti (cukrovka, vysoký krevní tlak, psychiatrické choroby, systémová onemocnění, ale i obezita). Málo se ví i o možných důsledcích neléčených sexuálně přenosných onemocnění, jako je urogenitální infekce způsobená bakterií Chlamydia trachomatis, která vede k poruše plodnosti.
Obecně lze říci, že asistovaná reprodukce umožňuje mít geneticky vlastní děti i mužům, kteří mají velmi těžkou poruchu plodnosti, ale neřeší vlastní příčinu patospermie.

Ohodnoťte tento článek!