Otevřeno Centrum lékařských simulací na 1. LF UK

Unikátní Centrum lékařských simulací pro pregraduální výuku studentů lékařství a příbuzných oborů slavnostně otevřela 6. dubna 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoviště, jež 1. LF UK po roce pilotního provozu rozšířila do nynější podoby, je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v ČR. Ročně jím projde více než 700 studentů fakulty. Specializované místnosti věrně napodobující nemocniční prostředí včetně lékařských přístrojů jsou umístěny v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Roli pacientů plní sofistikované figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž simulátory reagují.

Ohodnoťte tento článek!