Otevřeno nové mamografické pracoviště

V pražské Thomayerově nemocnici (TN) 10. února slavnostně zahájili provoz nového mamografického pracoviště.

Radiodiagnostické oddělení Thomayerovy nemocnice se tak stalo jedním za tří pracovišť v ČR, která mohou díky novému mamografickému přístroji Hologic Dimensions 3D provést trojdimenzionální vyšetření prsu pomocí tomosyntézy. Jak při slavnostním zahájení provozu nového mamografu zdůraznila primářka radiodiagnostického oddělení TN MUDr. Jana Votrubová, CSc., celosvětové klinické testy potvrdily velký přínos tomosyntézy, která zvyšuje úspěšnost v diagnostice nádorů prsu zejména u mladších pacientek s hutnou prsní žlázou, zvyšuje záchyt karcinomu prsu v časném stadiu a snižuje počet falešných nálezů.

Ohodnoťte tento článek!