Oznámení a upozornění SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Arufil, oph. gtt. sol. Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Chauvin ankerpharm GmbH, Berlín, zastoupený společností PharmaSwiss Česká republika, s. r. o., proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření: stažení výše uvedených šarží léčivého přípravku z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu závady v jakosti (nesoulad uvedené doby použitelnosti s registrační dokumentací).

Ohodnoťte tento článek!