Oznámení a upozornění SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, informuje o závadě v jakosti některých šarží léčivých přípravků NiQuitin Mini 1,5 mg, orm. pas. cmp., a NiQuitin Mini 4 mg, orm. pas. cmp. (čísla šarží najdete na www.sukl.cz).

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Beecham Group plc Trading as GlaxoSmithKline Consumer Healthcare proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření: stažení výše uvedených šarží léčivých přípravků z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu závady v jakosti – při výrobě léčivých přípravků došlo v důsledku chybného nastavení lisovacího stroje ke změně fyzikálních vlastností některých pastilek.

Ohodnoťte tento článek!