Pacienti se schizofrenií nemusejí trávit život v léčebnách

Nová studie vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) ukázala, že v Česku jsou stovky pacientů se schizofrenií hospitalizovány 10 i 20 let. Ve vyspělých zemích je trend přesně opačný.

Mezi lety 1998 a 2012 bylo u nás hospitalizováno 22 281 lidí se schizofrenií. Z toho 3601 déle než rok. Více než 600 lidí z tohoto počtu bylo hospitalizováno dokonce 10–20 let, což je naprosto alarmující číslo. Výsledky studie byly publikovány v prestižním časopise Schizophrenia Research.

Hospitalizace zvyšuje stigmatizaci

„V porovnání s ostatními vyspělými zeměmi jsou tato čísla drtivá. Například v Dánsku v roce 2006 bylo lůžkově hospitalizováno pouhých 9,8 procent všech pacientů se schizofrenií. Hospitalizace trvala v průměru necelých 25 dnů,“ upozorňuje jeden z autorů studie PhDr. Petr Winkler z Výzkumného programu sociální psychiatrie NÚDZ.
Neodůvodněné, excesivně dlouhé hospitalizace jsou v přímém rozporu s mezinárodní úmluvou o právech lidí s disabilitou, kterou ČR dávno ratifikovala. „Pro terapeutický efekt takto enormně dlouhých pobytů neexistuje žádná evidence (ba naopak), a pokud se nejedná o odůvodněnou ochranu společnosti nebo nemocného, dochází k porušování základních lidských práv nemocných, ale také ke stigmatizaci. Ta má za následek neochotu pacientů vyhledávat odbornou psychiatrickou pomoc a další negativní fenomény, které nepřímo souvisejí například s tragédiemi ve Žďáru a Uherském Brodě,“ upozorňuje PhDr. Winkler.

Nedoceněný nástroj prevence relapsu

Situaci má zlepšit léta připravovaná reforma psychiatrické péče. Již dnes přitom existují nástroje jak zabránit dlouhodobé hospitalizaci pacientů se schizofrenií. „Unikátní preventivní systém ITAREPS, fungující na principu zasílání SMS zpráv o zdravotním stavu, dokáže předpovědět relaps onemocnění, takže lékař může zvýšit přechodně dávky medikamentů a relapsu zabránit,“ popisuje MUDr. Filip Španiel, Ph. D., z NÚDZ.
ITAREPS v těchto dnech zvítězil v soutěži Laboratoře Nadace Vodafone. Již v minulosti získal Creative Mobile Award, Národní psychiatrickou cenu a v roce 2014 se stal finalistou celoevropské prestiží ceny European Health Award. V Evropě je jediným psychiatrickým telemedicínským programem, který byl zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění. Bohužel, přestože dokáže zabránit relapsu až u 70 % pacientů, což znamená i obrovskou úsporu peněz na zdravotní péči, VZP odmítá program proplácet.

(Zdroj: NÚDZ)

Ohodnoťte tento článek!