Pacientům s hepatitidou C lze transplantovat ledviny

Chronická hepatitida C je jedním z nejčastějších důvodů transplantace jater. Donedávna však byla jednou z příčin, které zhoršovaly výsledky této transplantace a znemožňovaly i transplantaci jakéhokoli jiného orgánu.

Imunosupresiva užívaná po transplantaci totiž hepatitidu C (HCV) znovu „probouzejí“ a ta může transplantovaná játra zničit. Díky nové léčbě chronické hepatitidy C pomocí přímo působících antivirotik se situace mění. V Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se v posledním roce vyléčilo více než 20 pacientů se selháním ledvin, kteří byli závislí na léčbě umělou ledvinou. Ti se tak mohli stát kandidáty na transplantaci ledviny.

Nová naděje pro pacienty

Transplantace ledviny přináší pacientům s chronickým selháním ledvin kvalitnější a delší život ve srovnání s léčbou umělou ledvinou (dialyzovaní pacienti). Jinak tomu ale doteď bylo u pacientů, kteří trpěli chronickou infekcí virem hepatitidy C. Ti po transplantaci umírali předčasně na jaterní chorobu vyvolanou virovou infekcí. Rozdíl v délce života po transplantaci ledviny u pacientů bez infekce virem hepatitidy C a s infekcí byl natolik významný, že řada transplantačních center ukončila program transplantace ledviny pro pacienty s chronickou hepatitidou C. Počet nakažených pacientů při léčbě umělou ledvinou sice rapidně klesl, stále je ale výskyt infekce vyšší než v běžné populaci.

„Chronické virové hepatitidy B nebo C představovaly v minulosti pro pacienty před nebo po orgánové transplantaci závažnou komplikaci, která zkracovala jejich život. Zásadní změna v oblasti chronické hepatitidy B nastala přibližně před 10 lety se zavedením nových léčiv. Problém chronické hepatitidy C zůstal ještě dalších 10 let nevyřešen. Jsem opravdu potěšen skutečností, že jsme v uplynulém roce díky nové léčbě hepatitidy C umožnili řadě pacientů s chronickým selháním ledvin stát se čekateli na léčbu transplantací ledviny,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Obavy z vedlejších účinků

V posledních 20 letech lékaři k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C používali nespecifickou léčbu, která ničila virus posílením imunity pacienta. Léčba byla ale málo účinná, dlouhá a nepříjemná. Zavedení nových léků, které přímo blokují množení viru hepatitidy C, dalo naději na lepší a kvalitnější život s transplantovanou ledvinou i řadě pacientů s chronickým selháním ledvin a infekcí virem hepatitidy C.

„Léčbou chronické hepatitidy C u pacientů s chronickým selháním ledvin jsme se zabývali více než 20 let. Naše výsledky byly ve srovnání s jinými centry vynikající, podařilo se nám ale vyléčit jen přibližně polovinu pacientů. Někteří nemocní z obav z nežádoucích účinků léčbu vůbec nezahájili. Nejméně třetina pacientů

pak léčbu musela předčasně ukončit pro její neúčinnost nebo nežádoucí účinky. Léčba trvala rok a pak jsme dalších 6 měsíců museli čekat na výsledek. Sdílel jsem radost s těmi vyléčenými, naopak oznamovat nepříznivý výsledek bylo vždy velmi nepříjemné. Roky jsem neúspěšně léčené pacienty přesvědčoval, že musejí žít s důvěrou v rychlý vývoj nových léčiv, která by jim mohla pomoci,“ popisuje zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Jan Šperl, CSc.

Dobře snášená léčba

Odborníci z IKEM v posledním roce léčili novými léky HCV u více než 20 pacientů se selháním ledvin, kteří byli závislí na léčbě umělou ledvinou. „Až na jednoho se všichni vyléčili. I ten neúspěšně léčený má šanci. Na uvedení do praxe se totiž už nyní připravuje druhá generace přímo působících antivirotik k léčbě chronické hepatitidy C. Obrovským přínosem kromě vysoké účinnosti je i vynikající snášenlivost nových léků. Setkali jsme se pouze s drobnými a nezávažnými nežádoucími účinky, které nevedly k předčasnému ukončení léčby. Léčíme i pacienty, kteří již transplantaci ledviny podstoupili, přestože trpěli chronickou hepatitidou C. To v minulosti nebylo možné vůbec. Stará léčba u nich nebyla účinná a navíc vážně poškozovala transplantovanou ledvinu. Dnes je pro úspěšnou léčbou rozhodující správná volba léčebného režimu, jichž máme k dispozici hned několik. Při volbě se řídíme na prvním místě genotypem viru, kterým je pacient infikován, a tím, zda je ještě léčen umělou ledvinou, nebo již absolvoval transplantaci. Pro výběr režimu jsou důležité i další užívané léky, je třeba dbát, aby jejich kombinace s přípravky na hepatitidu C byla bezpečná,“ vysvětluje MUDr. Soňa Fraňková z Kliniky hepatogastroenterologie.

Ohodnoťte tento článek!