Pacientům ve Vsetíně se budou věnovat dva nemocniční kaplani

Ekumenickou bohoslužbu slova v nemocniční kapli vedl P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.

Dvakrát týdně bude v odpoledních hodinách působit ve Vsetínské nemocnici dvojice nemocničních kaplanů. Slavnostní slib složili v nemocniční kapli v rámci ekumenické bohoslužby slova, kterou vedl biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek.

Nemocničním kaplanem může být kněz, jáhen, řeholník, řeholnice, jiná zasvěcená osoba, laik, muž i žena. Služba nemocničního kaplana je určena bez rozdílu všem, kteří o ni projeví zájem, ať jsou věřící či bez vyznání. Klinická pastorační péče spočívá v individuálním přístupu k pacientům, zahrnuje především naslouchání, rozhovory, zprostředkování návštěvy duchovního, rozhovory s příbuznými pacientů, doprovázení pozůstalých. Nemocniční kaplan s pacientem hovoří o jeho problémech, obtížích, sdílí s ním obavy a úzkosti. Pokud u člověka nalezne náboženskou potřebu, pomodlí se s ním.

Pevná součást týmu

Nemocniční kaplani budou působit v léčebně dlouhodobě nemocných, na interním oddělení, ale mohou přijít i za pacienty na dalších odděleních. Kontakty najdou zájemci na všech nemocničních pracovištích. „Ačkoli již dříve byl umožňován kontakt na duchovní různých církví, jsme potěšeni, že nyní je spolupráce zastřešena smlouvou mezi Vsetínskou nemocnicí a Arcibiskupstvím olomouckým. Nemocniční kaplani se tak stávají pevnou součástí multidisciplinárního týmu pracovníků, kteří pomáhají nemocným s návratem ke zdraví,“ uvedl náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice Mgr. Pavel Šupka.

Ohodnoťte tento článek!