Perorální imunoterapie u dětí s alergií na arašídy

Časopis Lancet přinesl výsledky 2. fáze randomizované kontrolované studie zaměřené na účinnost perorální imunoterapie u dětí alergických na arašídy.

Studie se zúčastnily děti ve věku od 7 do 16 let, u nichž se objevovala okamžitá hypersenzitivní reakce po požití burských oříšků, měly pozitivní kožní test a pozitivní reakci na challenge protein z arašídů ve dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem.

Z výzkumu byly vyloučeny děti, které trpěly závažnou chronickou chorobou, dále ty, u nichž existovalo pouze nepotvrzené podezření na alergii tohoto typu mezi příbuznými, a také děti, které nemohly či nebyly schopny přijmout podmínky tohoto výzkumu.

Naděje do budoucna

Cílem studie byla desenzitizace, ke které došlo v experimentální skupině u 24 z 39 participujících (62 %), ale u žádného subjektu v kontrolní skupině. 84 % dětí v aktivní skupině tolerovalo po ukončení 1. fáze studie denní dávku 800 mg proteinu, což odpovídá přibližně 5 burským oříškům. Průměrné zvýšení prahu tolerance po imunoterapii bylo 1345 mg (45–1400 mg), což je přibližně 25násobek. Po ukončení 2. fáze experimentální imunoterapie 54 % participujících tolerovalo 1400 mg proteinu a 91 % (79–98 %) snášelo denní dávku 800 mg proteinu. Kvalita jejich života se touto léčbou zlepšila a nežádoucí reakce byly u většiny participujících mírné (31 trpělo nauzeou, 31 zvracením a 1 měl průjem, u několika se objevil pruritus v ústech). Intramuskulární injekce adrenalinu musela být podána jedinému z participujících.

Studií se prokázalo, že perorální imunoterapie indukuje desenzitizaci alergie na burské oříšky jakéhokoli stupně u většiny dětí a vede k podstatnému zvýšení prahu sensitivity. Tato metoda terapie by měla být vyzkoušena na širší populaci, ale používána pouze ve specializovaných centrech. Již v tomto stadiu je však zjevné, že je to efektivní a dobře tolerovaná léčba.

Ohodnoťte tento článek!