Personální změny ve zdravotnictví

? Prof. Prymula náměstkem ministra zdravotnictví Novým náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči byl 1. března 2017 jmenován

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., který dosud na ministerstvu působil jako poradce ministra Miloslava Ludvíka. „Funkce náměstka pro zdravotní péči je pro mne velkou výzvou. Chtěl bych zúročit své zkušenosti ze zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu a přispět k řešení současných urgentních problémů v oblasti vzdělávání lékařů a sester, reformy psychiatrické péče a čerpání evropských fondů,“ uvedl po svém jmenování nový náměstek ministra zdravotnictví prof. Prymula.
? Předsedou neurologů je prof. Josef Bednařík Přednosta Neurologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA,

byl zvolen předsedou České neurologické společnosti ČLS JEP. Ve své dosavadní práci se zaměřil na oblast neuromuskulárních onemocnění, neurologických poruch v rámci kritického stavu, neurologických komplikací degenerativního onemocnění páteře, klinickou neurofyziologii a neuropatické bolesti. „Zvolení předsedou České neurologické společnosti považuji za logické vyústění své dlouholeté práce ve prospěch České neurologické společnosti ČLS JEP, kterou jsem vykonával jako člen výboru společnosti od roku 1990 a jako první místopředseda (2013–2017) a šéfredaktor České a slovenské neurologie a neurochirurgie (2004–2016). Toto ocenění ale chápu zároveň jako velký závazek,“ říká nový předseda a přednosta Neurologické kliniky FN Brno a LF MU prof. Josef Bednařík. Ve své funkci se chce dále zaměřit na zlepšení kvality a organizace pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v neurologii, zlepšení image oboru jako velmi významného a dynamicky se rozvíjejícího medicínského odvětví a zmírnění ekonomického a personálního podhodnocení neurologie v porovnání s ostatními medicínskými obory, zejména s ohledem na frekvenci, význam a dopady neurologických onemocnění.
? Noví ředitelé Nemocnice Pardubického kraje Holding Nemocnice Pardubického kraje (NPK) bude mít dva ředitele pro pět svých nemocnic. Od zeštíhlení managementu si vedení holdingu neslibuje ani tak úsporu, jako spíše efektivnější řízení v souladu s novou strategií.
Pardubickou a Chrudimskou nemocnici povede bývalá primátorka Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková. Hodlá mimo jiné usilovat o rozšíření Pardubické nemocnice o další specializovaná pracoviště a o vybudování centra laparoskopické chirurgie v Chrudimi. „Jsem přesvědčena, že v první řadě je třeba využít důvěry, kterou zaměstnanci mají ke svým přímým nadřízeným. Je nutné je daleko intenzivněji zapojit do fungování nemocnic a hledat s nimi nová řešení,“ uvedla nová ředitelka Štěpánka Fraňková.
Orlickoústeckou, Svitavskou a Litomyšlskou nemocnici bude řídit bývalý ministr zdravotnictví

MUDr. Tomáš Julínek, MBA.

Jedním z jeho cílů je optimalizovat náklady a centralizovat drahé provozy, u nichž je potřeba počítat s většími investicemi a vyššími nároky na počet zaměstnanců. „Chci nastolit prostředí, které umožní co nejlepší spolupráci lékařů a zdravotníků všech tří nemocnic,“ uvedl Tomáš Julínek.

„Jsem rád, že výběrová komise dospěla k jasnému závěru a tým vedení NPK je kompletní. Věřím, že v paní doktorce Fraňkové a panu doktorovi Julínkovi dostanou nemocnice zkušené manažery. Jejich výhodou je, že pocházejí ze zdravotnictví a důkladně resort znají,“ zdůrazňuje Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.

Praxe profesora Prymuly od 1. 3. 2017 Náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR 2016–2017 Poradce ministra zdravotnictví od 2013 Profesor, Karlova Univerzita Praha, LF Hradec Králové 2009–2016 Ředitel, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 2006–2009 Vedoucí katedry epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové 2004–2009 Děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové 2002–2004 Rektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové 1998–2003 Vedoucí Katedry managementu a vojenské farmacie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové 1997–2002 Prorektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové 1995–1997 Vedoucí epidemiologické skupiny, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové 1990–1995 Asistent, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové 1988–1990 Lékař na specializační přípravě, Vojenská nemocnice Plzeň a FN Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!