Pět nemocnic Pardubického kraje čeká v létě fúze

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo další krok při transformaci pěti nemocnic akutní péče a rozhodlo o jejich sloučení k 1. červenci 2014. Garantem zápisu do obchodního rejstříku se má stát rada kraje.

Záměr uskutečnit fúzi byl přitom již dříve o půl roku odložen, aby se zastupitelé mohli rozhodovat na základě konkrétní analýzy.

Uspějí jen silní

Pro sjednocení vedení nemocnic hlasovalo 32 zastupitelů, dva opoziční zastupitelé byli proti a osm se zdrželo hlasování. „Naše snaha zefektivnit fungování pěti nemocnic pod jedním vlastníkem – Pardubickým krajem – trvá od roku 2011. Již samotná spolupráce nemocnic při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami přinesla prokazatelné výsledky. Spojení nemocnic je logickým vyvrcholením tohoto procesu. Jsme si vědomi toho, že uspějí jen silní,“ uvedl v prohlášení hejtman Martin Netolický. Provoz nemocnic údajně nebude jejich fúzí ovlivněn.

Snížení ztráty

Náměstek hejtmana Roman Línek na schůzi zastupitelstva zdůraznil, že díky společnému postupu nemocnic a úsilí managementu se ztráta za rok 2013 snížila z předpokládaných 170 milionů přibližně na 73 milionů. Podle něj je možné hospodaření dále vylepšovat. „Musíme jako celek zůstat konkurenceschopní vůči privátním subjektům,“ dodal náměstek Línek.

Zastupitelé také podpořili navýšení základního kapitálu budoucího právního subjektu o 240 milionů, a to ve dvou ročních splátkách v letech 2014 a 2015. Pokud se finanční situace krajských nemocnic zásadně nezhorší, nepočítá kraj s žádnou další vyrovnávací platbou nad rámec plánovaných rozpočtů v dalších letech.

Hrozba insolvence

Zastupitelé také zároveň rozhodli o navýšení základního kapitálu Chrudimské nemocnice, a. s., která se nacházela pod hrozbou insolvence, a to o 10 milionů korun. Tato částka má být nemocnici vyplacena ve třech ročních splátkách, proto není nutné, aby si na ni kraj bral úvěr. Na letošní splátku údajně použije přebytek hospodaření z loňského roku. Splátka za následující rok už bude součástí rozpočtu na rok 2015. Náměstek Línek dále uvedl, že samotná transformace nemocnic potrvá ještě několik let.

Ohodnoťte tento článek!