Pilot pro mobilní paliativu začne v dubnu, VZP vstoupila jako jediná

Jak časopis Zdravotnictví a medicína informoval v minulém čísle, pilotní projekt domácí paliativy financovaný z prostředků veřejného zdravotního pojištění se skutečně rozjede od dubna letošního roku. S poskytovateli mobilní paliativní péče navázala spolupráci Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

Mluvčí VZP Oldřich Tichý naší redakci sdělil, že devítiměsíční pilot bude trvat do konce tohoto roku.
Účastní se ho devět poskytovatelů mobilní paliativy z Brna, Prahy, Zlína, Třebíče a Ostravy, seznam vybraných hospiců zahrnuje také dětský hospic Ondrášek. Pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví, která o projektu rozhoduje, se shodla na metodice, způsobu hodnocení i zastropování péče, která bude v rámci programu poskytována asi 380 pacientům. Přestože cenu za péči na pacienta a den mobilní hospice vyčíslují na 1900 korun, pojišťovna jim v pilotním projektu zaplatí 1400 korun na den, a to úhradou za 2 agregované výkony pro 1 den péče o pacienta. Celkově VZP vydá 15 milionů korun.
Ostatní zdravotní pojišťovny do pilotu nevstoupily právě s ohledem na dojednanou cenu. Přestože je o 500 korun nižší než reálné náklady mobilních hospiců, zaměstnaneckým pojišťovnám se zdá stále vysoká. „Vedení VZP dohodlo se zástupci ambulantních hospiců tak vysokou cenu za 1 hodinu péče v mobilním hospici, že na ni nemohl Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) přistoupit. VZP dohodla cenu 1400 Kč za den, zatímco v lůžkových zařízeních tohoto typu je nyní úhrada 1200 Kč za den. SZP ČR kritizuje rovněž nerovnoměrné místní rozložení pilotního programu. Z těchto důvodů se SZP ČR rozhodl počkat až na výsledky pilotního programu VZP, na její analýzu cen a poté zaujme stanovisko,“ uvedla Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), jejímž ředitelem je Jaromír Gajdáček, který zároveň vede Svaz zdravotních pojišťoven.

Ohodnoťte tento článek!