Plánované těhotenství po pětačtyřicítce?

Je mi 44 let, mám dvacetiletou dceru a pracuji na plný úvazek. Tělo sice zatím drží pohromadě, ale umí mi dát najevo, že už chce také odpočívat. Užívám si chvíle pohody, klidu, ráda spím. Při své práci porodní asistentky se setkávám s ženami, které se i v tomto věku těší na miminko. Jaká úskalí může pozdní těhotenství přinést, ukazují dvě kazuistiky.

Fertilní čili plodné období ženy začíná průměrně čtrnáctým rokem života, kdy dívka dospívá a může otěhotnět, a končí zhruba kolem 45. roku věku. I když má žena i nadále menstruaci, kvalita vajíček i biologická schopnost otěhotnět se snižují. Plodnost žen je nejvyšší mezi 20. a 25. rokem věku, kdy je též z hlediska biologického a genetického optimální věk pro první těhotenství.

Riziko komplikací se s věkem zvyšuje

Zatímco v roce 1991 byl průměrný věk matky při porodu 1. dítěte 24 let, dnes je to již cca 29 let. Studie také ukázaly, že za posledních 5 let stoupl počet těhotných po čtyřicítce o 15 %. Těhotenství starších žen je spojeno se zvýšeným rizikem těhotenských komplikací, jako jsou samovolné potraty, vysoký tlak, preeklampsie, problémy žilní, metabolické poruchy, podle amerických statistik (National Center for Health Statistic) mají také ženy po 45. roce dokonce až desetkrát vyšší pravděpodobnost vícečetného těhotenství než ve svých 20 letech, což s sebou přináší mnoho rizik. Dalším problémem je zvýšený výskyt vrozených vývojových vad (VVV) a chromozomálních aberací. Po 40. roce věku je riziko VVV plodů 1,8 %, po 45. roce již až 6 %. Starším ženám se mnohem častěji rodí děti s Downovým syndromem. Pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem u matky ve věku 25 let je 1 : 13 580, zatímco u matky kolem 45. roku je už 1 : 44. Vyšší věk matky s sebou přináší i vyšší riziko předčasných porodů, nízké porodní váhy dítěte či narození mrtvého plodu.

Kazuistika první

Paní E. V., rok narození 1966, věk při porodu posledního dítěte 48 let • RA: bezvýznamná • OA: běžné dětské choroby prodělala • GA: menses od 15 let, pravidelné • Gravidity: VIII. grav/III. para • 1999 spont. porod záhl. dívka 2700/49, žije, zdravá • 2002, 2006, 2007, 2010 spont. aborty v 1. trimestru grav.
• 2008 indukovaný abort v 23. týdnu grav. – VVV Edwardsův syndrom • 2011 grav. po IVF – gemini, hoch 2370/48, hoch 2320/45 s. caesarea, žijí, zdraví Žena byla přijata na porodní sál k indukci porodu pro předchozí s. caesarea a vzhledem k anamnéze. Nyní grav. po IVF dne 20. 4. – vlastní vajíčka, TP (termín porodu) 7. 1. Při příjmu grav. hebd 40 + 0, děloha měkká, branka volně pro prst, hlavička naléhá CS 6.
UZV: 1 plod, ASP +, PPH I, velikostí odpovídá 36. t. grav., hmotnost plodu cca 3100 g.
Indukce porodu dne 7. 1. Prostinem 0,5 mg bez komplikací, porod záhl. zdravé děvče 3000 g/50 cm. Porodní poranění matky – rpt. perinei I. gr, sutura Chirlac. 1 hodinu po porodu matka zakrvácela – celková krevní ztráty včetně porodu cca 800 ml. Došlo k hypotonii dělohy, která po apl. Oxytocinu 15 j v 500 ml FR, i. v., a transabdominální aplikaci Prostinu M 15 do myometria (pod UZV kontrolou) již tuhá, krvácení zcela zklidněno. Kontrolní krevní obraz v normě. Další průběh šestinedělí za hospitalizace již v normě, matka kojí. Za týden po porodu je rodička přijata na gynekologické odd. pro silné krvácení z pochvy v koagulech, celkovou slabost. Bolesti nemá, kojí.
UZV vag.: susp. rezidua po porodu, lochiometra Provedena revize děložní dutiny pod UZV kontrolou. Vybavena koagula a zbytky deciduy, celková krevní ztráta cca 400 ml. Po výkonu již nekrvácí, běžný režim po zákroku, infuze, Fe, antibiotika jednorázově, i. v., druhý den propuštěna v dobrém stavu domů.

Kazuistika druhá

Paní R. K., rok narození 1969, věk při otěhotnění 45 let • RA: matka Ca uzlin • OA: běžné dětské choroby prodělala, panická úzkostná porucha • GA: menses od 14 let, pravidelné • Gravidity: VII. grav/V. para • 1986 porod mrtvého plodu grav. hebd 32 • 1989 s. caesarea děvče 2600/48, žije, zdravé • 1991 spont. porod záhl. grav. hebd 32 – děvče VVV hydrocefalus, žije • 2006 s. caesarea chlapec 2600/46, žije, zdravý • 2013 anembryomola • 1x úplné přerušení těhotenství (UPT) Těhotná byla přijata na naše gynekologické oddělení k indukci potratu v 17. týdnu gravidity pro VVV plodu morbus Down – trisomie chromozomu 21, zjištěné při UZV screeningu NT a biochemickém screeningu PAPP ve 12. týdnu gravidity. Diagnóza potvrzena v centru prenatální diagnostiky na podkladě UZV vyšetření a amniocentézy – stanovením karyotypu plodu. Rodiče seznámeni s diagnózou a rozhodli se požádat o ukončení gravidity.
Při příjmu grav. hebd 17, děloha měkká, čípek cylindrický, normální nález.
UZV: 1 plod, ASP +, poloha labilní, biometrie odpovídá 17. týdnu grav., normální množství plodové vody, placenta na zadní stěně. Indukce potratu dne 15. 1. – večer zavedeny 3 Dilapany do děložního hrdla, následující den ráno extrahovány.
Aplikace Enzaprostu dne 16. 1. ráno: pod UZV kontrolou zavedena tenká jehla do amniální dutiny a aplikován 1 mg Enzaprostu bez alergické reakce, poté dokončena aplikace v celkové dávce 25 mg. Výkon bez komplikací. Zavedena i. v. infuze 500 ml FR s 10 j Oxytocinu kontinuálně.
Téhož dne odpoledne: nepravidelné kontrakce, slabé krvácení z rodidel, per vag.: zbytek čípku, hrdlo volně pro prst, klene se vak blan. Lékařem z ARO zavedena epidurální analgezie. V 17.00 hodin spont. odtok čiré plodové vody, per vag.: branka 3 cm, hmatné drobné části plodu. V 19.00 hodin dochází ke spontánnímu potratu plodu mužského pohlaví cca 170 g a 18 cm – makroskopicky zjištěn pouze sandal gal vlevo (tzv. sandálová mezera mezi palcem a prsty na noze), poté revize dutiny děložní na gynekologickém operačním sále, kde vybavena placenta a připojena kyretáž. Následná kontrola UZV dutina děložní bez reziduí. Plod odeslán k pitvě do Patologickoanatomického ústavu. Po výkonu u pacientky standardní ošetřovatelský postup, druhý den propuštěna domů.

O autorovi| Michaela Navrátilová, porodní asistentka, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo, Michaela.sator@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!