Platová třída všeobecné sestry

Pracuji jako všeobecná sestra v městské nemocnici a jsem zařazena do 10. platové třídy. Nyní v rámci rezidenčního místa studuji obor perioperační péče v NCO NZO Brno. Mám právo být po atestaci převedena do 11. třídy? Zaměstnavatel zmrazil platy, prý nebudou žádné postupy.

Odpovídá Mgr. Libor Štajer:

Zaměstnavatel je povinen zařazovat své zaměstnance do platové třídy v souladu s § 123 odst. 2 zákoníku práce, podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích dle nejnáročnější práce, kterou po zaměstnanci v rámci plnění jeho pracovních úkolů vyžaduje. Zaměstnavatel se tedy při určení platové třídy nemusí řídit nejvyšší dosaženou kvalifikací, ale náplní práce, kterou po zaměstnanci požaduje.

Pro přesné zodpovězení této otázky, tedy zda máte právo na převod do 11. platové třídy, je s ohledem na uvedené skutečnosti nejdůležitější určit, jaký druh práce máte v pracovní smlouvě stanoven, ale zároveň jaká nejsložitější práce po Vás zaměstnavatelem je a bude vyžadována.

Specifikace 11. třídy

Nařízením vlády č. 222/2010 Sb. je pro sjednocení odstupňování jednotlivých prací dle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti stanoven tzv. katalog prací, který zároveň rozepisuje požadavky na výkon práce pro zařazení do konkrétní platové třídy. Všeobecná sestra je katalogem prací zařazena do 9.–12. platové třídy.

Obecně mohu říci, že pro zařazení do 11. platové třídy je s ohledem na poskytnuté informace rozhodující, zda vykonáváte jako všeobecná sestra činnosti (bez odborného dohledu) spojené s přípravou a obsluhou přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických či terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke kterým je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

Proto pokud po Vás zaměstnavatel tuto specializovanou činnost vyžaduje, máte ji uvedenou v pracovní náplni a pracovní smlouvě, a navíc Vámi uvedený obor odpovídá podmínkám pro získání této specializované způsobilosti (respektive získala jste příslušnou atestaci), je možné uplatnit u zaměstnavatele žádost o přeřazení do 11. platové třídy.

Ohodnoťte tento článek!