Platy nemocničních lékařů stále v jednání

Němečtí lékaři a jejich odbory (Marburger Bund) se zlobí na ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož šéfka Andrea Nahlesová (sociální demokratka) chce prosadit zákon, který by více sjednotil vyjednávání o mzdách zaměstnanců.

Vysloužila si tím mj. kritiku od prezidenta lékařské komory Franka Ulricha Montgomeryho a stejně tak od předsedy lékařských odborů Rudolfa Henkeho. Ti návrh zákona označili za masivní útok na ústavní práva zaměstnanců. „Budeme proti tomuto návrhu bojovat všemi prostředky,“ uvádějí zástupci lékařů s tím, že stát nesmí části občanů odejmout právo vyjednávat o jejich pracovních podmínkách nezávisle. Podle komory a odborů směřuje navržený zákon k tomu, že by o platových tarifech nakonec rozhodla vždy největší odborová organizace. Ovšem lékaři, ale i ostatní nemocniční personál jsou menšinovou skupinou, navíc se zcela specifickými pracovními podmínkami.

Tarifní autonomie?

Podíl lékařů mezi zaměstnanci činí stěží 15 %, uvádí Henke. Lékaři sice jsou schopni se více organizovat (ze 60 až 90 %), ale další jejich spolupracovníci v ústavech se zapojují do činnosti organizací s oprávněním jednat o mzdách mnohem méně (zhruba jeden z pěti). „Lobby zaměstnavatelů“ si nad touto problematikou prý „myje ruce“, strefuje se komora i do vedení nemocnic či zemských úřadů jako jejich zřizovatelů.
Naproti tomu ministryně práce tvrdí, že zákon zajistí „tarifní autonomii“ a údajně povede ke zmírnění konfliktů mezi zaměstnavateli a odbory. Pokud se jednotlivé organizace zastupující zaměstnance spolu neshodnou, měl by zvítězit „většinový názor“, ale i pak může menšina požádat soud o přezkoumání dohody o mzdách, uvádí Nahlesová.
Některé informační zdroje (např. www.oeffentlicher-dienst.info) zveřejnily přehledy o platech mj. lékařů v obecních či městských nemocnicích SRN. V roce 2013 se jejich výdělek v závislosti na pracovní pozici, věku atd. pohyboval mezi 3944 eur až 8218 eur (měsíční hrubá mzda). Nejnižší uvedená částka představuje platovou skupinu I, stupeň 1. Nejvyšší částka se týká platové skupiny IV., stupeň 2. Vyjednávání o platech se vede zvlášť podle jednotlivých typů zaměstnavatelů, např. se jedná zvlášť s vedením soukromých nemocnic.

Ohodnoťte tento článek!