Ples ČLK: Na Žofíně ve víru tance

Čeští lékaři v sobotu 28. ledna 2017 zaplnili všechny prostory pražského paláce Žofín, aby prožili příjemnou zábavu na již 21. reprezentačním plese.

Slavnostní večer společně zahájili prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu lékařů českých (LOK-SLČ) Martin Engel. Po celý večer hrál k tanci Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty. Ten také doprovodil hlavního účinkujícího, zpěváka Jiřího Korna. Atmosféru plesu zpestřila rovněž taneční latinskoamerická skupina Brasil Show. Ve všech sálech se tančilo ještě dlouho po půlnoci.

Cenu za statečnost za uplynulý rok 2016 společně předali prezident Kubek a předseda Engel profesoru Janu Žaloudíkovi. Ocenili především jeho postoj při projednávání novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, kdy se jako jeden z mála medicínsky vzdělaných zákonodárců postavil proti potřebné, leč podle zástupců lékařských organizací nekvalitní novele, která neřeší největší problémy vzdělávání mladých kolegyň a kolegů. Ocenění za odvahu, díky níž výrazně přispěl k odmítnutí novely na půdě Senátu a vrácení do Poslanecké sněmovny, vnímají kolegové jako poděkování za to, že se prof. Žaloudík postavil proti názoru ministerstva i proti tzv. profesorské a univerzitní lobby.

Cenu za statečnost obdržel na 41. reprezentačním plese ČLK Jan Žaloudík

Ohodnoťte tento článek!