Plzeňští kardiologové slaví úspěchy s rozsáhlou studií

Angioplastika přes tepnu

Pod vedením plzeňských kardiologů z LF UK a FN Plzeň, ve spolupráci s lékaři KN Liberec, FN Hradec Králové a Nemocnice Na Homolce, byla provedena a publikována rozsáhlá studie dokazující přínos léčby akutního infarktu myokardu angioplastikou přes tepnu ze zápěstí oproti dosavadní léčbě přes tepnu v třísle.

Závěry studie byly publikovány v prestižním odborném časopisu Journal of American College of Cardiology. Do tříletého výzkumu se zapojilo 707 pacientů se STEMI (infarkt myokardu s elevací úseku ST), kteří byli randomizováni do dvou skupin – zatímco jedna měla stent zavedený klasickou cestou přes tepnu v třísle, druhé kardiologové provedli angioplastiku přes tepnu v zápěstí.

Primárním cílem studie bylo zjištění incidence vážného krvácení a komplikací spojených s cévním přístupem. Ty se objevily ve skupině s radiálním přístupem u 1,4 % pacientů, ve skupině druhé incidence dosáhla 7,2 % (p = 0,0001). Závažné komplikace (včetně úmrtí, infarktu myokardu či cévní mozkové příhody) byly zaznamenány u 4,6 % pacientů s angioplastikou přes zápěstí a u 11,0 % pacientů s femorálním přístupem (p = 0,0028).

Pacienti z první skupiny rovněž kratší dobu na jednotce intenzivní péče (2,5 vs. 3,0 dne) a byla u nich zaznamenána nižší (nikoli však signifikantně) mortalita po 30 dnech (2,3 vs. 3,1 %) a 6 měsících (2,3 vs. 3,6 %).

Ohodnoťte tento článek!