Pocta a výzvy české neurochirurgie

Více než stovka přednášejících z 24 zemí se zúčastnila 7. mezinárodního neurochirurgického zimního kongresu (INWC), který se konal 11.-14. ledna v Innsbrucku-Seefeldu společně s kongresem Centrální Evropské neurochirurgické společnosti (CENS).

Prezidenti kongresu INWC patří mezi světové špičky neurochirurgie. Letos se vedení ujali M. Sameš z České republiky, C. Thomé z Rakouska a T. Fukushima z USA. Pro českou neurochirurgii to byla nejen pocta, ale také velká zodpovědnost.

Odborný program kongresu

Hlavními tématy kongresu se staly novinky a nové perspektivy z oblasti neurochirurgie, jež byly zaměřeny zejména na neuroonkologii, cévní neurochirurgii, chirurgii lební baze a spondylochirurgii. Přednášky a diskuse byly věnovány bypassům při složitých aneurysmatech, revaskularizačním technikám a oblasti zadní lební jámy s využitím a. occipitalis. Hodnocena byla situace po 50 letech vzniku extra-intrakraniální anastomózy a její význam při chronické a akutní ischemické lézi. Probrány byly rovněž otevřené a endovaskulární techniky u uzávěru vnitřní karotidy a intrakraniálních tepen, diskutovalo se o nejnovějších výsledcích léčebného řešení neurinomu akustiku, vestibulárního schwannomu, včetně mikrochirurgie a stereotaktické radiochirurgie. Na programu byla i problematika léčby trigeminální neuralgie a lícního hemispasmu.

Kulatý stůl byl věnován mikrochirurgii a endoskopii kraniofaryngeomu. Dalšími náměty byly chordom, schwannom foramen jugulare a nové navigační techniky v chirurgii lební baze, operace v mozkovém kmeni a ve čtvrté komoře. Nejnovějším trendům v neuroonkologii gliomů byl věnován samostatný přednáškový blok. V pozadí nezůstala ani spondylochirurgie a intramedulární tumory. Další blok se zabýval petrokliválním meningiomům, v němž T. Fukushima zhodnotil 35 let zkušeností s touto diagnózou. Série přednášek se zaměřila na aneurysmata a SAH, na programu byla rovněž problematika přední lební jámy a hypofýzy zaměřená na mikrochirurgická a endoskopická řešení. Poslední blok byl věnován obecným technickým inovacím a problémům dostupnosti neurochirurgie ve světě.

Sportovní a společenský program

Nedílnou součástí kongresu byla sportovní část. Dvou kol slalomu, jejž postavili profesionálové na olympijských svazích, se zúčastnilo 64 závodníků. Nejrychlejší kolo zajel účastník z Japonska, ale i Češi obsadili stupně vítězů – mezi nimi prim. J. Klener z Nemocnice Na Homolce a manželka prezidenta kongresu M. Samešová. Přátelskou atmosféru společenského programu doplnily přípitky k osmdesátinám E. Zvěřiny, sekretáře CENS a nejstaršího účastníka závodu, vše za doprovodu jazzového orchestru T. Fukushimy. Příští kongres by se měl uskutečnit 2019 v Naganu v Japonsku.
Abstrakta přednášek naleznete na: www. INWC2017.com

M. Sameš, E. Zvěřina, T. Fukushima.

Ohodnoťte tento článek!