Pocta Alfredu Kohnovi

Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK, Česká anatomická společnost a Židovské

muzeum v Praze připravily přednáškové odpoledne věnované významnému lékaři a vědci prof. MUDr. Alfredu Kohnovi, od jehož narození 22. února uplynulo 150 let.

Profesor Kohn byl 26 let přednostou Histologického ústavu lékařské fakulty Německé univerzity v Praze. Jeho nejvýznamnějšími publikacemi jsou studie z let 1898 až 1902, zejména pak objasnění významu a původu příštítných tělísek a poznatky o chromafinních buňkách a sympatických paragangliích. Alfred Kohn byl dvakrát děkanem lékařské fakulty Německé univerzity a členem i čestným členem řady vědeckých společností. Opakovaně byl navržen na udělení Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. V roce 1939 byl pro neárijský původ vyloučen z Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik a v roce 1943 byl transportován do Terezína. Po válce žil v Praze. Při příležitosti 90. narozenin byl zvolen čestným předsedou Anatomische Gesellschaft a československá vláda mu udělila Řád práce. Alfred Kohn zemřel v roce 1959 v Praze.

Alfred Kohn

Ohodnoťte tento článek!