Podávání biologik u renálního karcinomu lze dočasně přerušit

Vědecký tým České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom, jehož součástí je řada výzkumníků z 1. LF UK v Praze, zjistil, že pacienti podstupující biologickou léčbu zhoubného nádoru ledvin ji mohou dočasně bez následků vysadit.

„Ověřili jsme, že u nemocných, kteří léčbu na čas přeruší, se choroba chová stejně jako u těch, kteří v léčení pokračují. Je to zásadní objev, protože jsme dosud nevěděli, zda se během této pauzy v podávání léků nádor znovu nezvětší,“ uvedl hlavní řešitel projektu, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph. D. Závěry této studie lze podle něj ihned aplikovat v klinické praxi.
Tým měl k dispozici jednu z největších světových databází pacientů s nádory ledvin léčených biologickou léčbou – českou databázi RENIS. Vědci vycházeli z anonymizovaných údajů o více než 2800 pacientech léčených cílenou léčbou pro zhoubný ledvinový nádor s metastázami. Zjistili, že zhruba u stovky nemocných nádor během léčby úplně vymizel, přičemž polovina z nich patřila do skupiny pacientů, kteří léčbu přerušili. Průměrná délka přestávky v léčbě přesáhla dva roky.

Lepší kvalita života i úspory

„Biologická léčba nádorů ledvin je spojena s častými nežádoucími účinky, jako jsou průjmy, vyrážka či nechutenství. Dlouhodobé podávání těchto léků tedy výrazně snižuje kvalitu života nemocných,“ uvedl doc. Büchler. Navíc je léčba drahá – představuje 80 až 100 tisíc korun měsíčně.
„Využití závěrů vědeckého týmu v praxi může mít nejen pozitivní vliv na kvalitu života pacienta, ale také přinést do zdravotnického systému nemalé úspory,“ řekl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
(Zdroj: 1. LF UK)

Ohodnoťte tento článek!