Podávání D-manózy při akutní exacerbaci recidivujících infekcí močového ústrojí

Infekce dolních močových cest (DMC), které patří k nejčastějším bakteriálním infekcím u lidí, jsou vyvolány převážně kmeny Escherichia coli endogenního původu, mezi méně časté původce řadíme mykoplazmata, viry, prvoky a plísně.

Vznik infekcí DMC může být podmíněn selháním lokálních antimikrobiálních obranných mechanismů. Základní terapií infekcí DMC je podávání antibiotik nebo chemoterapeutik. Další léčebnou eventualitu představuje podávání imunomodulancií.

Podstata působení D-manózy

Mezi imunomodulancia řadíme přípravky na bázi D-manózy (přípravky zn. Uroval®). D-manóza je monosacharid se šesti uhlíky a aldehydovou skupinou. I když patří mezi cukry, svými vlastnostmi se od ostatních cukrů liší. Není téměř metabolizována a nevyvolává významnou inzulinovou odpověď. Je masivně vylučována do moči. Podstatou jejího působení v prevenci infekcí DMC je vazebná reakce s fimbriemi bakterií E. coli, které slouží k jejich uchycení na epitelu močového traktu. Při podávání D-manózy perorálně se vazebná reakce mezi kmeny E. coli uskuteční s molekulami D-manózy přítomnými v moči. Bakterie pak ztrácejí schopnost adherovat na epitel močového ústrojí. V případě kombinace s brusinkovým extraktem se předpokládá, že účinek D-manózy potencuje efekt extraktu, jelikož jsou v ní obsaženy aktivní látky – proanthokyanidiny (PAC). Ty rovněž snižují adherenci fimbrií bakterií k buněčné membráně urotelu. Dle některých zdrojů má D-manóza ve zmíněném účinku 50krát větší efekt než samotný brusinkový extrakt.

Účinek potvrzen

V jedné z klinických prací ověřujících efekt D-manózy bylo sledováno 56 dospělých pacientů se symptomatologií akutní exacerbace DMC, kterým bylo doporučeno podávání přípravku Uroval Manosa v iniciální dávce 2× 2 tbl., po třech dnech byla dávka snížena na 2× 1 tbl., a celková doba léčby byla tři měsíce. Pozitivní kultivační nález v moči mělo před léčbou 29 pacientů, u nichž převažoval nález E. coli.

Během prvního týdne došlo k ústupu klinických obtíží u 45 pacientů, u jedné pacientky musela být kvůli rozvoji pyelonefritidy zahájena ATB terapie. Během tří měsíců užívání přípravku nedošlo u žádného z pacientů k recidivě infekcí DMC. Výsledky sledování tudíž potvrdily vysokou účinnost D-manózy při eliminaci symptomů akutní infekce DMC.

Výhodou zmíněného preparátu je absence nežádoucích účinků. Podle autora práce lze konstatovat, že uvedený přípravek představuje jednu z alternativ v léčbě akutní recidivy chronických zánětů močového ústrojí vedle standardně podávaných chemoterapeutik a antibiotik.
www.prolekare.cz Zdroj: Motíl I. Podávání D-mannosy (Uroval Manosa) při akutní exacerbaci recidivujících infekcí močového ústrojí

Ohodnoťte tento článek!