Poděkování dárcům kostní dřeně za rok 2015

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) ocenily již poosmnácté v pražském Obecním domě v pátek 22. dubna 2016 nepříbuzné dárce kostní dřeně a partnery nadace.

V průběhu slavnostního večera obě tyto organizace oceňují dárce kostní dřeně, kteří v loňském roce neznámému nemocnému darovali krvetvorné buňky z kostní dřeně. Křišťálový blok od společnosti Moser, grafický list od Oldřicha Kulhánka a diplom celkem 34 dárcům předali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý spolu s moderním pětibojařem, olympijským vítězem z roku 2012 a sympatizantem ČNRDD Davidem Svobodou.
Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD, obdržela za dvacetiletou spolupráci středoškolská pedagožka z Plzně, zakladatelka původní studentské charitativní sbírky Kapka naděje a tradičních Sluníčkových sbírek Mgr. Marie Helmová.
Za nejvýznamnější finanční pomoc v roce 2015 byla křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněna firma Novartis, s. r. o.
Za nejvýznamnější nemateriální pomoc v minulém roce byl křišťálovým blokem od společnosti Moser oceněn Český skokový pohár.
Součástí galavečera bylo předání stipendia Vladimíra Kozy bioanalytičce z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Mgr. Monice Holubové, Ph. D.
I letos dostal jeden z dárců a příjemců možnost se poprvé osobně setkat. Šestnáctiletá bývalá pacientka Nikol Revayová z Lutína se setkala s Lenkou Čevonovou Folkovou z Ústí nad Orlicí, která jí před devíti lety zachránila život.
Více informací najdete na: www.kostnidren.cz

Nikol Revayová (vlevo) se svou dárkyní

Ohodnoťte tento článek!