Poděkování dárcům roku 2016

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně letos již po devatenácté ocenily nepříbuzné dárce kostní dřeně uplynulého roku a partnery Nadace roku 2016.

„Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět.“ Tento epitaf Oskara Schindlera se stal mottem dnes již tradičního Poděkování dárcům. Nadace oceňují nepříbuzné dárce kostní dřeně za uplynulý rok. Nikoliv tedy lidi, kteří se nechali zaregistrovat, ale ty, kteří v loňském roce podstoupili nepohodlí a neznámému nemocnému člověku skutečně darovali kus sama sebe. Krvetvorné buňky z kostní dřeně zachraňují svým rozmnožením v těle pacienta jeho život, neboť ho tím uzdravují. Ceny 44 dárcům uplynulého roku (křišťálový blok od společnosti Moser, grafický list od Oldřicha Kulhánka a diplom) letos předali patron programu dárcovství kostní dřeně biskup Václav Malý a sympatizant Českého národního registru dárců dřeně olympionik David Svoboda.

Předaná ocenění

Za nejvýznamnější finanční pomoc v r. 2016 byla křišťálovým blokem oceněna firma Novartis Česká republika. Uznání za nejvýznamnější mediální pomoc obdrželo vydavatelství Studenta Media a za nejvýznamnější nemateriální pomoc byla křišťálovým blokem oceněna studentka ČVUT Alžběta Vachelová. Zvláštní cenu Adolfa Borna, která je udílena za mimořádný lidský čin ve prospěch Nadace a ČNRDD, letos obdržel trojnásobný dárce kostní dřeně a periferních buněk Jiří Paleček z Liberce. Součástí galavečera bylo rovněž předání stipendia Vladimíra Kozy (zakladatele Nadace pro transplantace kostní dřeně a ČNRDD) doc. MUDr. Mgr. Marku Mrázovi, Ph. D., z Fakultní nemocnice Brno.

Výjimečnou Zvláštní cenu Nadace pro transplantace kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně za zásluhy k letošnímu 25. výročí existence obou organizací obdržel Miroslav Kaiser, spoluzakladatel obou organizací. Darovala ji mezinárodně respektovaná výtvarnice Gordana Glass.

Ocenění předali vedoucí lékař ČNRDD a předseda Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně MUDr. Pavel Jindra, Ph. D., spolu s Ing. Vandou Staňkovou, členkou Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně. Součástí galavečera byly rovněž tři vstupy houslového virtuóza Pavla Šporcla. Vystoupení bylo jeho sponzorským darem jako výraz úcty k dárcům kostní dřeně. Na závěr slavnostního večera se osobně setkali 28letý bývalý pacient Jakub Junek a 29letá dárkyně Nikola Radová.

Trojnásobný dárce Jiří Paleček

Ohodnoťte tento článek!