Podhorská nemocnice má nového ředitele

Od ledna má Podhorská nemocnice s pracovišti v Rýmařově a Bruntále nové vedení.
Předsedou představenstva se stal primář oddělení klinické biochemie a hematologie RNDr. Jaromír Soušek, Ph. D.

Jaromír Soušek v pozici nahradil MUDr. Mariána Olejníka, MBA, který odešel do důchodu. „V nové funkci bych rád navázal na dosavadní práci svého předchůdce. Za cíl si kladu zachovat rozsah péče, kterou Podhorská nemocnice nabízí, a pokusím se rozšířit některé odborné ambulance. Velký důraz budu klást na kvalitu poskytované péče, stabilizaci personálu nemocnice a jeho podporu v neustálém vzdělávání. Rád bych také intenzivnější komunikaci a spolupráci s praktickými lékaři a specialisty v našem regionu,“ uvedl nový ředitel.

RNDr. Soušek vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a o čtyři roky později získal titul Ph. D. v oboru Lékařská chemie a biochemie na Lékařské fakultě UP Olomouc. Zde pracoval jako vědecký pracovník, podílel se na výuce chemie a biochemie pro studenty Lékařské fakulty UP a řešil grantové projekty. V roce 1998 se stal primářem Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Rýmařov a od června 2005 vede také Oddělení klinické biochemie a hematologie na pracovišti v Bruntále. Členem představenstva Podhorské nemocnice byl od ledna 2016. S nástupem Jaromíra Souška a odchodem Mariána Olejníka došlo ke změnám ve složení představenstva. Místopředsedkyní se stala Ing. Irena Orságová a novým členem MUDr. Petr Opletal.

Ohodnoťte tento článek!