Podmínky vystavení eReceptu s omezením na IPLP s obsahem konopí

1. Pokud lékař dosud nedisponuje přístupovými údaji do Centrálního úložiště Receptů (dále jen CÚER), systému umožňujícím vystavovat eRecepty, musí požádat o přístupové údaje k CÚER. (www.sukl.
cz/erecept, erecept@sukl.cz).
Zároveň musí lékař vyplnit formulář pro uvedení specializované způsobilosti pro předepisování léčivých přípravků s omezením, kde potvrdí svou specializaci.
2. Pokud lékař již disponuje přístupovými údaji do CÚER, uvede SÚKL specializovanou způsobilost pro předepisování eReceptů na IPLP s obsahem konopí tak, aby registr mohl plnit svou zákonem stanovenou funkci.
Lékař svou specializovanou způsobilost (dle přílohy č. 3 vyhlášky 221/2013) uvede v přihlašovacím formuláři pro přístup do registru pro léčivé přípravky s omezením (formulář na http://www.sukl.
cz/erecept).
Po zpracování lékařem uvedených údajů bude lékaři umožněno vystavovat eRecepty na IPLP s obsahem konopí pacientům s indikacemi, které odpovídají uvedené specializaci lékaře. V případě, že lékař uvede kontaktní e-mail, bude mu Ústavem zaslán informační e-mail o aktivaci této služby.

Postup při vystavení eReceptu

Konkrétní podoba předepisování IPLP s obsahem konopí vždy závisí na používaném ambulantním nebo nemocničním softwaru. Elektronický recept na IPLP s obsahem konopí musí nad rámec obvyklých náležitostí obsahovat rovněž: 1. příslušnou indikaci pacienta podle klasifikace MKN-10 vážící se k jeho specializaci, 2. kód druhu konopí, 3. cestu podání, a to inhalační nebo perorální, 4. dávkování, 5. celkové předepisované množství (na jeden recept lze předepsat nejvýše množství odpovídající jednoměsíční léčbě).
Lékař musí pacientovi vždy řádně vysvětlit, jakým způsobem má konopí pro léčebné použití užívat. Tuto informaci může rovněž uvést na eRecept v poli pro poznámku tak, aby ji vydávající lékárník mohl pacientovi rovněž sdělit při výdeji.
Dále je třeba pacienta upozornit na to, že je mu vydán eRecept, který je možno vyzvednout pouze v lékárnách, které jsou na výdej eReceptů připraveny, tyto lékárny je možno vyhledat v databázi lékáren na: http: www.sukl.cz/modules/apotheke/ search.php.

(Zdroj: Státní agentura pro konopí pro léčebné použití)

Ohodnoťte tento článek!