Pojďme udělat zázrak pro…

Dar sluchu, nadační fond pracující s lidmi s významnou ztrátou sluchu až po úplně neslyšící, představil projekt s názvem „Pojďme udělat zázrak pro…“. Díky němu poprvé v životě uslyší i Davídek, malý chlapeček z Ghany.

Projekt se zaměřuje na pomoc neslyšícím před a po kochleárních implantacích či při výměně stávajících zařízení, jež jsou na konci své životnosti. 3. března jej představili přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol MUDr. Jiří Skřivan, CSc., a ředitelka nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková.
Jedním z nejbližších cílů je kompletní péče o Davídka, sedmiměsíčního chlapce z Ghany, který se narodil zcela neslyšící. Fond již zajistil finanční částku pokrývající předoperační vyšetření v Praze a nyní pořádá sbírku, jejíž výtěžek Davídkovi umožní absolvovat na podzim implantaci. Davídek navštíví v průběhu března Prahu a projde předoperačními vyšetřeními.
„Pokud půjde vše dobře a povede se vybrat dostatečnou částku, což je v tomto případě přibližně 700 tisíc korun, budeme u nás Davídka na podzim operovat,“ řekl MUDr. Skřivan a dodal: „Davídkovi po jeho příjezdu předáme a zapneme jeho první sluchadla, která u dětí v předoperačním stadiu dočasně stimulují vnímání. Davídek poprvé v životě vůbec něco uslyší!“

Pomoc nejen Davídkovi

Součástí projektu „Pojďme udělat zázrak pro…“ je samozřejmě i pomoc dětem a dospělým v České republice či dalších zemích – ať už projekt pomůže dítěti z Afriky, které by bez něj nemělo šanci slyšet, nebo dětem u nás, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit třeba druhé sluchadlo (pojišťovna totiž přispěje jen na jedno). V České republice je pro pacienty s postižením sluchu implantace plně hrazena ze zdravotního pojištění. Na upgrade sluchového procesoru mají děti i dospělí nárok jednou za 10 let, nicméně pojišťovna hradí pouze 75 % celkových nákladů. Nový projekt pomůže zájemcům s financováním těchto náročných zákroků.
Sbírka pro Davídka a české pacien ty probíhá na transparentním účtu: 2300942189/2010

Davídek má šanci, že poprvé v životě vůbec něco uslyší.

Ohodnoťte tento článek!