Pokřtěna Dětská nefrologie

20. března byla slavnostně pokřtěna kniha Dětská nefrologie autorů Tomáše Seemana, Jana Jandy a kol., kterou v edici Postgraduální medicíny vydala divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta, a. s.

V českém prostředí nevyšla déle než čtvrt století nefrologická publikace takového rozsahu. Nová monografie se snaží na podkladě současných znalostí shrnout současné diagnostické a léčebné postupy prakticky u všech nefropatií a uropatií. Editoři oslovili klinická pracoviště v ČR, která se dlouhodobě problematikou dětské nefrologie zabývají. Kolektiv autorů/spoluautorů se oproti minulé monografii významně rozšířil. Na knize spolupracovali nejen nefrologové, pozváni byli i histologové/embryologové, mikrobiologové, pediatričtí rentgenologové zabývající se zobrazovacími metodami u dětí a dorostu, dětští chirurgové a pracovníci z transplantačního centra FN v Motole a IKEM, dětští urologové a onkologové, genetici, psychologové, texty četly a komentovaly i zkušené dětské sestry nefrologického střediska.
Kniha je určena především dětským nefrologům, ale i nefrologům pro dospělé, praktickým pediatrům, pediatrům lůžkových zařízení, lékařům připravujícím se na atestaci z dětské nefrologie i studentům lékařských fakult se zájmem o tento obor.

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., šéfredaktorka Postgraduální medicíny MUDr. Michaela Lízlerová, kmotr a recenzent knihy prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., a prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., při slavnostním křtu knihy Dětská nefrologie.

Ohodnoťte tento článek!