Pokřtěna monografie „Predialýza“

Zleva prof. Ondřej Viklický, prof. Tomáš Zima, MUDr. Jan Hugo.

Křest nové knihy „Predialýza“ proběhl 12. prosince v pražském Ristorante Pagana. Jde o první českou monografii detailně se zabývající obdobím před zahájením léčby náhradou funkce ledvin.

Hlavním autorem je přednosta Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. V úvodní řeči zdůraznil, že na přípravě publikace se s ním autorsky podílel kolektiv 25 nefrologů z celé České republiky, zaangažovat na jejím vzniku se tak povedlo nefrologické špičky od Plzně po Moravu. Poděkoval jim a neopomněl vyzdvihnout kvalitu i tempo práce vydavatele.

„Monografie byla připravována na jaře a v horkém létě 2013 a zásluhou nakladatelství Maxdorf je čtenářům k dispozici v rekordním čase, takže obsahuje nejen zcela aktuální názory na problematiku predialýzy, ale v některých kapitolách jsou již uvedena doporučení publikovaná teprve před několika týdny. Hlavním cílem této knihy je zlepšit informovanost lékařů o možnostech léčby selhání ledvin, což by se mělo odrazit ve zlepšené péči o tyto nemocné,“ uvedl dále profesor Viklický.

Kniha je určena především nefrologům, ale i praktickým lékařům. Kmotrem monografie se stal nově zvolený rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Ohodnoťte tento článek!