Pokřtěna nová Chirurgická onkologie

Křest unikátní mezioborové monografie „Chirurgická onkologie“ proběhl 15. ledna na pražské Novoměstské radnici.

Po překladové knize se stejným názvem vydané v roce 2005 se dostává ke čtenářům první původní učebnice chirurgické onkologie, která postihuje problematiku důsledně jak z pohledu chirurgického, tak onkologického. Obsáhlá publikace vznikla pod vedením editorů profesora MUDr. Zdeňka Kršky, CSc., primáře MUDr. Davida Hoskovce, Ph. D., a profesora MUDr. Luboše Petruželky.
„Červenou nití“ projevů „kmotrů“ bylo uznání a obdiv tomu, jak úspěšně a s jak výborným výsledkem v podobě vynikající knihy se podařilo dát dohromady tak velký a navíc mezinárodní autorský kolektiv – na vzniku monografie se podílelo přes 70 předních domácích i zahraničních odborníků.

Splácení dluhů

V úvodním slovu slavnostního křtu rektor UK profesor Tomáš Zima poblahopřál především právě editorům za to, že dali úspěšně dohromady několik desítek „hlav“. Navázal děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo a mimo jiné podotkl, že problém nebývá ani tak dát dohromady lidi s názory různými, jako se žádnými, což jistě nebyl případ tohoto kolektivu. Profesor Zdeněk Krška za editory připomněl, že monografií splácejí dluh nejen chirurgům a onkologům, ale například i praktikům v terénu. Na margo své editorské činnosti jen napůl žertem podotkl, že on problémy s autory řeší po telefonu, protože „jinak by ho roztrhli, každý má totiž představu, jak jeho text má být trojnásobně dlouhý, než bylo zadání, a krátit právě ten jeho text prostě nelze“.
Knihu vydalo nakladatelství Grada za významné podpory společností Agrofert, Agel a dalších subjektů.

Vážení čtenáři, od tohoto čísla najdete měsíční Kalendář akcí na našich internetových stránkách www.zdravi.e15.cz. (red)

Zleva: děkan 1. LF UK Aleksi Šedo, ředitel Grady Milan Brunát, prezident ČLS JEP Jaroslav Blahoš, rektor UK Tomáš Zima, starostka Prahy 2 Jana Černochová, prof. Zdeněk Krška, ředitelka VFN Dana Jurásková a zástupce společnosti Agel při slavnostním křtu.

Ohodnoťte tento článek!