Pokřtěna nová kniha pro diferenciální diagnostiku

Slavnostního uvedení ke čtenářům se dostalo knize „Chorobné znaky a příznaky – Diferenciální diagnostika“. Křest proběhl 9. června v Akademickém klubu 1. LF UK v Praze.

Vedoucími autorského kolektivu obsáhlé publikace jsou profesor Aleš Žák a primář Karel Lukáš z IV. interní kliniky – Kliniky gastroenterologie a hepatologie VFN v Praze a 1. LF UK. Kniha navazuje na předchozí úspěšné knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2, které – jak připomněl MUDr. Miroslav Lomíček, šéfredaktor medicínské redakce nakladatelství Grada, kde vyšly – získaly četná odborná ocenění a obdobné známe jen ze zahraničí. Bývají to velmi oblíbené „symptomps and signs“ různé jazykové i teritoriální provenience.
Kmotry knihy, která má reálnou šanci zařadit se mezi kandidáty na bestseller pro internisty, praktiky, neurology a v neposlední řadě i mediky, byla také ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková a děkan 1. LF UK profesor Aleksi Šedo.

Zleva: MUDr. Karel Lukáš, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!