Pokřtěna „Onkologická imunologie“

Ve Faustově domě byla 19. dubna slavnostně pokřtěna publikace „Onkologická imunologie“, kterou vydalo vydavatelství Mladá fronta v edici Aeskulap.

Knihu, která je společným dílem řady významných osobností české medicíny a jejíž hlavní editorkou je doc. MUDr. Eva Závadová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze, pokřtili rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, a ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA.
Monografie podává aktuální pohled na imunologické aspekty vybraných onkologických onemocnění jakožto žhavé téma posledních let. V úvodních kapitolách se autoři zabývají významem imunitní reakce v rámci protinádorové terapie, vývojem, farmakologickými aspekty protinádorové imunoterapie, adoptivní imunoterapií či hodnocením imunitní odpovědi u pacientů s nádorovým onemocněním. V závěru knihy autoři zdůrazňují význam spolupráce klinického imunologa s klinickým onkologem.

Prof. Tomáš Zima, Mgr. Dana Jurásková a doc. Eva Závadová

Ohodnoťte tento článek!