Pompeho choroba v těhotenství

Retrospektivní studie se 66 těhotnými ženami s Pompeho chorobou ukázala, že toto onemocnění nezvyšuje riziko těhotenských ani porodních komplikací. U malé části žen ale může během gravidity dojít ke zhoršení nebo manifestaci svalové slabosti a respiračních komplikací.

Rizika spojená s těhotenstvím u žen s Pompeho chorobou nebyla dosud známá. Cílem nedávno publikované studie bylo analyzovat klinický průběh a výsledek těhotenství u žen s tímto onemocněním a vliv gravidity na projevy choroby. Ženy byly zařazeny prostřednictvím německé a britské sekce Mezinárodní společnosti pro Pompeho chorobu a center sdružených v německé Skupině pro Pompeho chorobu. Údaje byly získány retrospektivně pomocí dotazníků a byly porovnány s daty z německého statistického almanachu, registru porodů a průzkumu kvality perinatální péče.
Na dotazník odpovědělo 66 ze 136 oslovených žen. Jejich průměrný věk byl 47 let s rozmezím 1874 let. Těhotenství prodělalo 52 z nich. Příznaky Pompeho choroby byly v těhotenství přítomny u 10 žen (celkem 17 těhotenství, 88,2 %, skončilo porodem a 11,8 % spontánním potratem). Objevily se 7x v první, 1x ve druhé a 1x ve třetí graviditě. U 3 žen došlo v těhotenství ke zhoršení svalové slabosti a u dalších 3 žen se svalová slabost objevila poprvé při první graviditě. Dvě ženy uvedly zhoršení respiračních problémů. Zbývajících 42 žen prodělalo těhotenství bez příznaků Pompeho choroby. Z těchto těhotenství skončilo 72,4 % porodem, 19,3 % spontánním potratem a 7,3 % bylo přerušeno. Přítomnost symptomů Pompeho choroby v těhotenství nebyla spojena s významnými rozdíly v průměrné délce gravidity, průměrné porodní hmotnosti dítěte ani ve výskytu těhotenských nebo porodních komplikací (včetně císařského řezu), a to v porovnání s asymptomatickými ženami s Pompeho chorobou i s obecnou populací.

(Zdroj: prolekare.cz)

Ohodnoťte tento článek!