Poplatky za přítomnost otců u porodu

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, říká v § 28, písm. e), odst. 3, že pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na „přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb“.
Přítomnost otců při porodu je však spojena s provozními komplikacemi, a proto se domníváme, že její zajištění lze považovat ze strany nemocnice za nadstandardní službu, a tudíž je možné za ni vybírat přiměřený poplatek. Máme pravdu, nebo tímto výkladem a vybíráním poplatků porušujeme zákon?

Odpovídá JUDr. Pavel Zajíc:

Nemocnice si v dnešní době cení přítomnosti otce u porodu, kterou se zpravidla snaží umožnit každému, kdo o ni projeví zájem. Přes veškerou liberalizaci a humanizaci porodnictví však zůstává porodní sál pracovištěm intenzivní péče, kde je zdraví matky a novorozence absolutní prioritou. K zajištění této priority tak nemocnice stanovuje pravidla (zejména hygienický režim), která osoby přítomné při porodu musí dodržovat.

Vámi citované ustanovení zákona o zdravotních službách skutečně zajišťuje při poskytování zdravotních služeb právo pacienta na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem a nenarušíli přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Rovněž s Vámi souhlasím, že přítomnost otců při porodu je spojena s provozními komplikacemi, v jejichž důsledku je nemocnice oprávněna účtovat přiměřený poplatek. Přiměřený poplatek by měl pokrývat skutečné náklady spojené s přítomností otce u porodu, zejména zapůjčení oděvu, obuvi, pokrývky hlavy, roušky apod. Takový přístup nemocnice není v rozporu se zákonem.

Dle nedávno provedeného průzkumu se poplatky za přítomnost otců při porodu pohybují v nemocnicích v řádech stovek Kč, naproti tomu některé nemocnice neúčtují poplatky vůbec, jiné tyto poplatky neúčtují otci, ale účtují si je u dalších osob. Pravidla pro přítomnost otců při porodu mohou být upravena vnitřním řádem jednotlivých nemocnic.

Ohodnoťte tento článek!