Porodnice oslavila 140 let

Budova Zemské porodnice u Apolináře slouží nepřetržitě od roku 1875, nejprve jako porodnice a později jako gynekologicko-porodnická klinika se všemi subspecializacemi ženského lékařství. První dítě, holčička, tu přišlo na svět v dubnu 1875.

Na místě domu „U Herodese“

Předchůdkyní Zemské porodnice byla od roku 1789 veřejná porodnice, která stávala také v Apolinářské ulici, v barokní budově bývalého kanovnictví při chrámu sv. Apolináře. Byla určena i pro anonymní porody a pamatováno zde bylo i na nalezinec. Roku 1862 rozhodl hrabě Thun-Hohenstein o vybudování moderní Královské české zemské porodnice. Pro stavbu bylo zvoleno místo Na Větrově, částečně v tehdejší Herzogově zahradě a paradoxně i tam, kde kdysi stával dům „U Herodese“.
Architektonické zadání obsahovalo řadu hygienicko-preventivních opatření, aby se zamezilo šíření infekcí a jejich smrtelným následkům.
Budovu Zemské porodnice navrhl a v letech 1865-1875 i postavil přední český architekt a stavitel Josef Hlávka (1831-1908). Inspiraci pro budovu porodnice čerpal ve významných evropských porodnicích v Bruselu, Paříži a Vídni. Prostudoval i dostupnou lékařskou literaturu o porodnictví, aby projekt a jeho realizace co nejlépe vyhovovaly svému účelu. Pro vnější vzhled Josef Hlávka zvolil severoněmecký novogotický sloh a navrhl stavbu tvořenou soustavou šesti pavilonů s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Pavilonový systém umožňoval v případě potřeby uzavřít jednotlivé části budovy a zamezit tak šíření infekce. Zřízena byla i dvě luxusní tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice.

Matka její jest Barbora Koutná

V roce 1875 byla budova Zemské porodnice slavnostně uvedena do provozu. Informaci o prvním zde narozeném dítěti se dozvídáme z Národních listů, které přinesly 28. dubna 1875 stručnou zprávu: „Nová porodnice již odevzdána jest svému účelu. Předevčírem večer přijala prvého novorozence, holčičku. Matka její jest Barbora Koutná z Rožmitálu.“ Architektonicky nejzajímavější částí celé stavby je kaple sv. Kříže umístěná v prvním patře. Kaple má bohatou hvězdicovou sklípkovou klenbu svedenou ve střední sloup. Od 50. let 20. století přestala kaple sloužit svému původnímu účelu. Vstupní dveře byly vyplněny bedněním a prostory kaple sloužily jako skladiště. V roce 1997 byla kaple pod dohledem Státního ústavu památkové péče zrestaurována a byla zde slavnostně odhalena socha Josefa Hlávky od akademického sochaře Josefa Mařatky. Od 90. let 20. století probíhá v budově po etapách přestavba interiérů, při níž se daří skloubit moderní lékařské standardy s hodnotami historické architektury.
Pro svoji mimořádnou architektonickou hodnotu a význam v dějinách lékařství je areál Hlávkovy porodnice prohlášen za chráněnou kulturní památku.

U příležitosti letošního výročí byla slavnostně odhalena pamětní deska Josefu Hlávkovi, architektu, staviteli a velkému českému mecenáši.

Ohodnoťte tento článek!