Poruchy hemostázy

Peter Salaj

Rozsah: 102 stran Cena: 245 Kč ISBN: 978-80-7345-513-2 Vydavatel: Maxdorf 2017 Edice: Jessenius Přestože poruchy hemostázy jsou jedním z nosných témat moderní medicíny, praktická znalost diagnostiky a zejména terapie je mimo hematologická pracoviště zcela nedostatečná.
Atraktivní knížka, jejímž autorem je náš přední hematolog MUDr. Peter Salaj, je věnována jak speciální hematologické problematice, tak také poruchám hemostázy.

Ohodnoťte tento článek!