Poslanci nebudou do ledna jednat o vzdělávání sester

Sněmovna počátkem prosince vyřadila projednávání změn v zákoně o vzdělávání sester. Nový ministr zdravotnictví si vyžádal čas na posouzení. Novela zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, měla jít ve sněmovně do druhého čtení.

„Návrh zákona o vzdělávání sester potřebuji řádně vstřebat. Požádal jsem proto o přeložení z časových důvodů,“ řekl pro Zdravotnictví a medicínu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a dodal, že se zasadí o to, aby přivedl do nemocnic více sester. Novela přináší model, podle něhož by sestry nepotřebovaly vysokoškolské vzdělání, ale stačila by jim střední zdravotnická škola doplněná o rok vyšší odborné školy. Změna ve vzdělávání měla podle návrhu nastat od září příštího roku. Týkala by se nejen zájemců o profesi, kteří studium teprve zahájí, ale i těch, kteří už studují.
Model nazývaný „4+1“ měl nahradit dosavadní systém, ve kterém musí sestra po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová uvedla, že ministr chtěl novelu přesunout na lednovou schůzi, aby o ní mohl diskutovat s poslanci. Jeho předchůdce Svatopluk Němeček si od změn sliboval stabilizaci a zkvalitnění systému kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. K cílům novely patří i snazší návrat pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!