Poslanci podpořili novelu zákona o vzdělávání sester

Návrh novely zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, schválila vláda a podpořila poslanecká sněmovna.

„Jsme si vědomi potřeby získávání nového zdravotnického personálu a také udržení stávajících stavů. Cílem našeho návrhu je proto umožnit stabilizaci systému kvalifikačního vzdělávání při zachování jeho kvality tak, aby se absolventi mohli co nejdříve zapojit do praxe,“ uvedl v souvislosti s novelou zákona ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ministerstvo si od novely slibuje, že:

• rozšíří možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách, a to pro zdravotnické pracovníky profesí zdravotnický asistent/praktická sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář; • umožní vykonávat povolání praktické sestry (dosud zdravotnický asistent) bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi; • rozšíří možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání dětská sestra zkráceným studiem na vyšších odborných školách; • stanoví u magisterského vzdělávání v oboru fyzioterapie status specializačního vzdělávání; • odstraní podmínku specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu u povolání radiologického asistenta, který získal způsobilost k výkonu tohoto povolání podle dřívějších právních předpisů (střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na SZŠ); • odstraní podmínku 3 let pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u skupiny zdravotnických pracovníků, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání studiem střední zdravotnické školy podle dřívějších právních předpisů – cílem je umožnit těmto zdravotnických pracovníkům snazší návrat do povolání; • zruší kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako neefektivní.

Institut odstranění tvrdosti zákona

„Do chvíle, než novela vstoupí v platnost, je nutné se vypořádat se stavem, kdy nesmyslně přísné nastavení zákona způsobuje odchody zkušeného zdravotnického personálu. Podle stávajícího znění zákona je totiž k výkonu řady ošetřovatelských povolání nutné vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání, ovšem řada z nich má vzdělání středoškolské. V českých nemocnicích přitom za posledních 5 let ubylo téměř 1300 ošetřovatelských profesionálů,“ píše se v tiskové zprávě MZ.

Ministr zdravotnictví se toto překlenovací období snaží řešit pomocí tzv. institutu odstranění tvrdosti zákona, kdy může schválit výjimku ze zákona a umožnit tak výkon nelékařského zdravotnického povolání i osobám, které tomuto požadavku nevyhovují. Od roku 2014 do 26. 8. 2016 obdržel ministr zdravotnictví 275 žádostí, 144 z nich vyhověl. „Většina žádostí přišla od lidí, kteří v oboru pracují již desítky let a ztráta zaměstnání by pro ně znamenala vážné existenční problémy. Kromě sociálního otřesu bychom také přišli o erudované zdravotnické pracovníky, kterých je stále nedostatek,“ prohlásil Svatopluk Němeček.

Ohodnoťte tento článek!