Postgraduální akademie představila novinky v hematologii

Další z odborných sympozií organizované Postgraduální akademií přineslo informace a nové poznatky z oblasti hematologie. I tentokrát akce proběhla v prostorách pražské Žižkovské věže, v sobotu 28. listopadu. Garantem odborného programu byl doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., z Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Hematologie je typickým příkladem úzce specializovaného oboru vnitřního lékařství s řadou přesahů do dalších oborů medicíny, jenž v posledních letech prodělal obrovský rozvoj. Nové poznatky o patogenezi onemocnění krve vyústily v léčebné postupy, které často zásadním způsobem změnily prognózu nemocných. Přednášející se zaměřili na aktuální problémy svého oboru a seznámili účastníky s nejnovějšími trendy v diagnostice a léčbě vybraných hematologických onemocnění.

Odborné přednášky

V programovém bloku zazněly příspěvky na téma anemie u chronických onemocnění (doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.), vrozené syndromy selhání kostní dřeně (doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph. D.), autoimunní hemolytická anemie (doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.), imunní trombocytopenická purpura (MUDr. Libor Červinek), poruchy funkce krevních destiček (MUDr. Věra Geierová), hemofilie a von Willebrandova choroba (MUDr. Věra Geierová), trombofilní stavy (MUDr. Alena Buliková, Ph. D., MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.) a laboratorní diagnostika krvácivých chorob (RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph. D.).

Doc. Jaroslav Čermák

Ohodnoťte tento článek!