Jedinečná technologie v ochraně kůže

Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon pomáhá chránit neporušenou či poškozenou kůži před podrážděním způsobeným trávicími šťávami, inkontinencí moči a/nebo stolice a snímáním adhezívních látek (náplastí)…

Charakteristika

Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon je klinicky vyzkoušenou látkou chránící dlouhodobě kůži. Po aplikaci na kůži vytváří transparentní ochranný film.

– Po aplikaci na kůži vytváří bariéru,

– není cytotoxický,

– obsahuje nedráždivé rychleschnoucí rozpouštědlo,

– je bez zápachu,

– je transparentní

– působí dlouhodobě (až 72 hodin).

Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon pomáhá chránit neporušenou či poškozenou kůži před podrážděním způsobeným trávicími šťávami, inkontinencí moči a/nebo stolice a snímáním adhezívních látek (náplastí).

Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon je kapalinou, která má být používána jako bariérový výrobek. Po aplikaci na neporušenou nebo poškozenou kůži dává vznik dlouho trvající voděodolné bariéře. Ta působí jako ochranné rozhraní mezi kůží a tělesnými odpadními látkami, kapalinami a adhezívy.

Přípravek se má používat jako primární bariéra proti podráždění způsobenému tělesnými tekutinami a jako ochranná bariéra před adhezívy na obvazových materiálech a náplastech.

Další možnosti použití:

– prevence exkoriací způsobených močí a/nebo stolicí u inkontinentních pacientů,

– ochrana kůže v okolí stomií,

– ochrana okolí ran před poškozením exsudáty,

– ochrana pod adhezívními náplastmi/krytími,

– zlepšení adheze obvazových a krycích materiálů,

– ochrana před poškozením způsobeným třením.

Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon se skládá ze tří hlavních složek: adhezíva, polymeru vytvářejícího film a rychleschnoucího rozpouštědla.

Polymer vytvářející akrylátový film dodává poddajnost a ochranu

Rychleschnoucí nealkoholové rozpouštědlo přivádí film na místo určení.

Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon je k dispozici ve dvou aplikačních formách: sterilní pěnový aplikátor (1 ml a 3 ml) a sprej s mechanickým rozprašovačem (28 ml). Pěnový tampón nezanechává roztok na rukou a rukavicích, takže aplikace dobré ochranné vrstvy je snazší i ve štěrbinách a trhlinách, kde se hromadí moč nebo stolice. Sprej umožňuje snadnější a levnější pokrytí větších ploch.

===== Nákladová efektivita =====
Standardní rozpouštědla, jako např. alkohol nebo etylacetát, používaná v jiných bariérových přípravcích na ochranu kůže, jsou surovinami, které jsou dostupné za ceny odpovídající danému typu materiálu. Rozpouštědlo používané u nebolestivé ochranné bariéry Cavilon je mnohem dražší než vehikula jiných výrobců. Bylo vybráno ne z důvodů hospodárnosti, ale k ochraně pacienta před bolestí tam, kde se výrobek aplikuje na porušenou kůži. Má rovněž snižovat podráždění a poškození kůže. Rozpouštědlo použité u nebolestivé ochranné bariéry Cavilon je zcela necytotoxické a nepůsobí štiplavou bolest, zatímco alkohol a etylacetát jsou sice mnohem levnější, ale hodně cytotoxické a na oslabené kůži působí velkou bolest.

Film není tak křehký jako u jiných preparátů, takže jeho opotřebování trvá déle(1). Láme se méně, a proto je lepší ochranou kůže před dráždivými kapalinami(2) a traumaty způsobenými adhezívy(3). Nebolestivá ochranná bariéra Cavilon je jediným výrobkem na ochranu kůže, který je určen k použití na narušené kůži. Je proto důležité, aby byl výrobek v průběhu výroby sterilizován. Bylo rovněž prokázáno, že nebolestivá ochranná bariéra Cavilon poskytuje až 72 hodin nepřetržité ochrany před inkontinenční dermatitidou(4).

Navíc bylo prokázáno, že nebolestivá ochranná bariéra Cavilon je kompatibilní s inkontinenčními plenami(5). Látka chránící kůži, prokazatelně kompatibilní s inkontinenčními plenami, je významnou výhodou, protože náklady na inkontinenční pleny jsou pro zdravotnictví enormním břemenem.

Literatura

1. BUTON, SA., GROVE, GL., LUTZ, JB., TUCKER, JA. Cost-Effectiveness Evaluation of a New Alcohol Free Film Forming Incontinence Skin Protectant. Údaje v evidenci 3M Health Care.2. BLACKWOOD, N., GERLARD, C., NEWMAN, D., SMITH, D., WALLACE, J. Film Forming Skin Protectant Products Preventing Skin Breakdown. Údaje v evidenci 3M Health Care.

3. GROVE, GL., LEDEN, JJ., LUTZ, JB., SEIFERT, CM. Comparison of Skin Protection Properties of Film Forming Skin Protectants. Údaje v evidenci 3M Health Care.

4. LUTZ, JB., LEIGHTON, B., KENNEDY, K. Comparison of Efficacy and Cost-Effectiveness of 3M Skin Protectants in the Management of Incontinence Dermatitis. Proceedings from the 6th European Conference on Advances in Wound Care. October 1-4 1996, RAI Congress, Amsterdam.

5. KENNEDY, K., LEIGHTON, B. Cost-Effectiveness Evaluation of a New Alcohol Free Film Forming Incontinence Skin Protectant. Údaje v evidenci 3M Health Care.

Na základě materiálů společnosti 3M připravil Saša Vidović.

Ohodnoťte tento článek!