ohrožující ruptura život v těhotenství angiomyolipomu

Angiomyolipom ledviny je jedním z typů tumorů ledvin. Většina těchto nádorů se chová benigně, jen velmi vzácně najdeme maligní formu tohoto nádoru. Většinou se jedná o solitární tumor, ale může být i mnohočetný a bilaterální. Nejčastější obtíže způsobuje jeho lokálně destruující růst. Typická je žlutá barva s šedobílými okrsky a četnými hemoragiemi způsobenými velkým množstvím cév. Při ultrasonografii ledvin má typický ultrazvukový obraz – charakteristický je hyperechogenní obraz kulovité expanze. Je to nádor tvořený zralou tukovou tkání, silnostěnnými cévami a vřetenatými buňkami hladké svaloviny.

Klíčová slova

angiomyolipom ledviny • těhotenství

Angiomyolipom ledviny je jedním z typů tumorů ledvin. Většina těchto nádorů se chová benigně, jen velmi vzácně najdeme maligní formu tohoto nádoru. Většinou se jedná o solitární tumor, ale může být i mnohočetný a bilaterální. Nejčastější obtíže způsobuje jeho lokálně destruující růst. Typická je žlutá barva s šedobílými okrsky a četnými hemoragiemi způsobenými velkým množstvím cév. Při ultrasonografii ledvin má typický ultrazvukový obraz – charakteristický je hyperechogenní obraz kulovité expanze. Je to nádor tvořený zralou tukovou tkání, silnostěnnými cévami a vřetenatými buňkami hladké svaloviny.

Kazuistika

41letá pacientka v 31. týdnu těhotenství si šla vybrat kočárek a v obchodě při ohýbání náhle pocítila prudkou bolest v zádech následovanou kolapsovým stavem. Vzhledem k pokročilému stupni gravidity byla převezena na vyšetření na gynekologické oddělení okresní nemocnice s podezřením na akutní gynekologickou příhodu, ta však byla vyloučena. Bolest vznikla náhle, z plného zdraví, bez traumatu a byla následována šokovým stavem. Při ultrazvukovém vyšetření břicha byl popsán nejasný nález v retroperitoneu, podezření na krvácení v oblasti levé ledviny, a proto byla provedena magnetická rezonance břicha. Magnetická rezonance potvrdila nález rozsáhlého retroperitoneálního krvácení s hematomem (Obr.). S touto diagnózou byla pacientka přeložena na emergency naší nemocnice III. typu.

Při přijetí byly zjištěny následující anamnestické údaje: RA: urologická a onkologická negativní, AA: penicilin, acylpyrin, Paralen, OA: dosud zdráva, nově zjištěn gestační diabetes Pacientka byla z emergency pro masivní šokoBezprostředně vé krvácení ihned převezena na operační sál, za kontinuální substituce a podpory oběhu. Okamžitě byla provedena střední laparotomie, otevřena anemická děloha a vybaven plod – Apgar skóre 1 (chlapec byl úspěšně resuscitován). Následně byl vybaven hematom a za masivního krvácení z ledviny a kolaterálního zásobení provedena nefrektomie tumorózně infiltrované ledviny s nadledvinou vlevo. Po drenáži a tamponádě lůžka po ledvině v retroperitoneu byla operační rána u pacientky v šokovém stavu uzavřena a pacientka byla ze sálu přeložena na ARO.

Během resuscitační péče došlo ke stabilizaci stavu. Následně bylo nutné ještě provést perkutánní drenáž pooperačního hematomu v lůžku ledviny. Po celkové stabilizaci a zlepšení byla k další péči pacientka přeložena na gynekologické oddělení. Její další stav byl komplikován ileofemorální trombózou levé dolní končetiny, která byla řešena dávkami nízkomolekulárního heparinu, následně byl pacientce ordinován warfarin.

Stav dítěte na novorozeneckém oddělení se po úspěšné resuscitaci na porodním sále postupně zlepšil, a dokonce se i přes špatné vstupní kritérium Apgar skóre zcela upravil k normálnímu stavu. Dobře prospívající kojenec byl s matkou po dvouměsíční hospitalizaci propuštěn domů. Pacientka se dostavuje na pravidelné kontroly, pravá ledvina je kompenzatorně zvětšena, bez ložiskových změn, renální parametry v normě. Při histologickém vyšetření ledviny byla potvrzena klinicky patrná tumorózní infiltrace ledviny a jednalo se o prasklý angiomyolipom.

Závěr

Uvedený případ, jistě svým průběhem raritní, dokumentuje možné komplikace jinak vesměs benigních angiolipomů. Proto je nutné jejich sledování a při jejich zvětšení zvažovat možnost dalšího řešení. Nemusí se vždy jednat o chirurgické řešení, může stačit i radiofrekvenční ablace tumoru.

1MUDr. Marek Broul, 1MUDr. Jan Schraml, 2MUDr. Eva Sticová 1Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Urologické oddělení 2Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Oddělení patologiee-mail: marek.broul@mnul.cz

Ohodnoťte tento článek!